Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Da li je držanje morskog praseta potencijalno rizično u smislu bolesti? Da li su oni domaćini kakvih bakterija, npr. stafilokoka, opasnost od ehinokokusa i slično?
Unapred zahvalna,
Brankica

O: Kao i sva druga živa bića, i morski praščići mogu da obole od raznih bolesti, izazvanih različitim uzročnicima, od infestacije ektoparazitima (šugarci, buve, vaške), preko raznih gljivičnih i bakterijskih bolesti kože, pa do bolesti digestivnog i respiratornog sistema, da spomenemo najčešće.

Kod zamorčića se može javiti infestacija sa šugarcima, koja može prouzrokovati jak svrab. Dijagnoza se najsigurnije postavlja pregledom uzorka sa promenjenih delova kože. Infestacije šugarcima najčešće se prenose direktnim kontaktom sa obolelom životinjom ili indirektno predmetima. Vrlo je kontagiozna parazitoza (lako prenosiva), a njenom nastanku pogoduje i loš imunološki status životinje, te loši zoohigijenski uvjeti.

Infestacije vašima takođe se mogu primetiti kod zamoraca i njihovo prisustvo ne mora da bude praćeno svrabom, a mogu se normalno videti u krznu.

Bakterijska infekcija stopala kod zamoraca najčešće je izazvana sa Staphyloccocus aureus. Može se javiti otok i ranice na šapici. Ovo oboljenje se direktno može povezati sa neadekvatnim uslovima držanja (neadekvatna podloga, neredovno čišćenje kaveza).

Abscesi i kožne rane najčešće nastaju kao posledica infekcije sa Streptoccocus zooepidermicus. Ova bakterija može da dovede i do otoka limfnih čvorova na vratu zamorca.

Od oboljenja respiratornog sistema, kod morskih praščića se mogu javiti: Adenovirusna pneumonija, kao i pneumonija izazvana sa Streptoccocus pneumoniae, koja kod njih može imati i fatalni ishod. Što se tiče oboljenja digestivnog sistema, može se javiti dijareja izazvana stresom ili neadekvatnom ishranom, zatim antibioticima, kao i nekim bakterijskim uzročnicima. Kod zamoraca se može javiti i Kokcidioza koju izaziva Eimeria caviae, kao i salmoneloza odnosno dijarea prouzrokovana sa Salmonella sp.

Pod pojmom ehinokokoza podrazumeva se bolesno stanje koje nastaje razvojem mehura ehinokoka u pojedinim organima čoveka i domaćih životinja. Prelazni domaćini su domaće životinje i čovek. U njima se odvijaju određene faze razvoja parazita. Najčešći prelazni domaćini su ovca, goveče i svinja. Prelazni domaćini zaraze se ehinokokom kada sa travom ili drugom hranom pojedu ili sa vodom popiju jaja E. granulosus-a, izbačena u spoljnu sredinu izmetom psa.

Pantljičara živi u crevima psa, izbacuje jaja u spoljnu sredinu i na taj način omogućava infekciju ljudi i domaćih životinja.

Čovek se najčešće zarazi kada preko povrća, koje nije dovoljno oprano, i vode, unese u svoj digestivni trakt jaja izlučena u spoljnu sredinu izmetom psa. Jaja ove pantljičare mogu dospeti do čoveka i indirektno preko psa, ako se na dlakama njegove njuške nalaze jaja ehinokokusa. Jaja se mogu naći i na dlakama oko njuške zdravog psa ako on njuši analni predeo zaraženog psa.

Osiguranje dobrih higijenskih uslova, kvalitetna ishrana i po potrebi veterinarska kontrola i terapija trebali bi očuvati zdravlje morskog praščića, pa nema razloga da se unapred odričete zadovoljstva koje Vam može pružiti ovaj zanimljiv kućni ljubimac.