Pretražujte...
PRETRAŽI PROIZVODE
Kategorije

Iskoristi -15% na prvu online porudžbinu u periodu do 29.02.

Opšti uslovi korišćenja internet stranice Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o.

Web stranicu www.pet-centar.rs pokrenuo je i uređuje Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o. (dalje u tekstu: Pet Network ili mi).

Prvim i svakim narednim korišćenjem web stranice smatra se da ste se u potpunosti upoznali sa ovim Uslovima, da su vam jasni i da ih prihvatate. Ako niste saglasni sa njima, molimo da ne pristupate web stranici i ne koristite njene sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća u vezi sa Uslovima korišćenja, molimo da se obratite na adresu info@pet-centar.rs.

Izgled i sadržaj stranice kao i Uslove korišćenja možemo da bilo kada i bez obrazloženja izmenimo, zato vas molimo da pravila povremeno proučite kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatra se da vaše naknadno korišćenje web stranice predstavlja vaše prihvatanje svih eventualnih izmena ovih uslova. Pet Network neće biti odgovoran za bilo kakve moguće posledice proizašle iz promena web sadržaja.

Pregled sadržaja na ovoj adresi moguć je samo za lične svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, preuzimanje, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, izradi kopija, slanju, kao i svakoj drugoj vrsti upotrebe celovitog sadržaja ovih stranica ili jednog dela, kao i izbor i usklađivanje njihovog sadržaja, bez posebnog pismenog dopuštenja Pet Network Srb. Ako je takvo dopuštenje izdato, nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak i prava trećih lica.

Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje pogrdnih, uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane, posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na ovoj web stranici. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Pet Network zadržava pravo (ali ne i obavezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njegovim stranicama, u potpunosti ili delimično izbriše.

Korišćenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvata rizike koji nastaju iz korišćenja ovih web stranica i prihvata korišćenje sadržaja ovih web stranica isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Pet Network Srb se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način u vezi sa korišćenjem ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ovih web stranica, kao i za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ovih web stranica.

Svi samoinicijativno poslati materijali, posebno fotografije, video snimci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja biti objavljeni, ali i ne moraju biti objavljeni na web stranici Pet Network Srb. Dostavljanjem sadržaja i materijala na ovu adresu, automatski izdajete (ili garantujete da je vlasnik materijala posebno dopustio) Pet Network Srb neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korišćenje, adaptiranje i menjanje, uklapanje u druge radove, prevode, objavljivanje, prenos i distribuciju po čitavom svetu spomenutog materijala u bilo kom obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade.

Uslovi ove tačke važe i nakon prestanka važnosti ovog ugovora. Pošiljaoci Materijala prihvataju da za poslate Materijale neće biti (a i može biti prema autonomnoj odluci Pet Network-a) isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal Pet Network Srb garantuju pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo i da na isti polažu autorska prava. Ukoliko Pet Network zbog objave tih materijala pretrpi bilo kakvu štetu oni koji su dostavili taj materijal obvezuju se da nadoknade Pet Network-u celokupnu štetu koju bi na taj način on pretrpeo.

Pet Network se odriče svake odgovornosti u vezi sa Materijalima dostavljenih od strane trećih lica.

Ukoliko Internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih Internet stranica na koje nemamo nikakav uticaj, nismo odgovorni za tačnost i potpunost sadržaja drugih Internet stranica niti za negativne posledice koje bi mogle proizaći iz upotrebe drugih Internet stranica.

 

Kolačići (Cookies)

Web stranice www.pet-centar.rs koriste tzv. kolačiće (eng. 'cookies') kako bi korisniku mogla da se pruži besplatno usluga sa potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Kolačići predstavljaju skup podataka koje generiše server web stranica i koje web pretraživač postavlja na disk korisnika u obliku male tekstualne datoteke.

Sesijski kolačić postavlja se na računar korisnika web stranica www.pet-centar.rs samo za vreme trajanja njegove posete ovim web stranicama i automatski ističe kada korisnik zatvori svoj web pretraživač. Sesijski kolačić korisniku omogućava da se efikasnije služi web stranicama www.pet-centar.rs, a društveni kolačić omogućava korisniku i da određeni sadržaj podeli putem računara na društvenoj mreži Facebook.

Osim toga, web stranice www.pet-centar.rs prate statističku posećenost isključivo radi dobijanja nužne informacije o posećenosti i uspešnosti svojih stranica na tržištu i pritom se koristi usluga treće strane pod nazivom Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika web stranica www.pet-centar.rs u vezi sa regulacijom kolačića koji su za isto nužni, dostupne su na: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Korisnik web stranica www.pet-centar.rs uvek može samostalno da reguliše primanje kolačića putem postavki svog web-pretraživača. Pet centar isključuje svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvaliteta sadržaja web stranica www.pet-centar.rs u svim slučajevima izbora regulacije primanja kolačića od strane korisnika.

Korišćenjem web stranica www.pet-centar.rs smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i saglasni sa ovim uslovima korišćenja, uključujući i sa odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi sa kolačićima.

 

Internet prodavnica

Prodavac je Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o. (detaljni podaci ovde), a kupac je posetilac ovih stranica, punoletna i poslovno sposobna osoba, koja popuni elektronsku porudžbenicu, pošalje je prodavcu te izvrši plaćanje na bilo koji od ponuđenih načina.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom kupovine.

Porudžbinom artikala kupac prihvata uslove poslovanja navedene na ovim stranicama.

Molimo vas da svoje eventualno neslaganje sa uslovima, bilo u celosti ili delimično, u pisanom obliku dostavite pre svoje prve porudžbine na e-mail: webshop@pet-centar.rs ili na adresu prodavca (detaljni podaci ovde).

Kupac ima pravo da odustane od ugovora u skladu sa čl. 28. i čl. 35. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS, br. 62/2014). Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. Ukoliko želite jednostrano da raskinete ugovor ili izvršite reklamaciju na isporučeni proizvod, molimo Vas da se o postupku detaljnije informišete ovde.

Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o. može porudžbinu da odbaci, odnosno da ne isporuči robu, ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Pet centar Internet stranice ili utvrdi da su podaci na porudžbini nepotpuni tačnije netačni, posebno ukoliko sa kupcem ne može da stupi u kontakt telefonskim putem radi potvrde porudžbine.

Pet centar Internet stranice mogu da se koriste i svi sadržaji da se pregledaju za privatnu svrhu bez ikakvih naknada za korišćenje.

Usluge koje Vam pruža Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o. putem Internet prodavnice ne uključuju troškove koje snosite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. Pet Network nije odgovoran za troškove telefona, prometa podataka ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom porudžbine ili pregleda/pretraživanja web stranica.

Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o. zadržava pravo na izmenu ovih uslova. Sve promene objaviće na ovoj web stranici.

Detaljnije o kupovini putem Pet centar internet prodavnice možete se informisati ovde.

 

Autorska prava

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Pet Network-u, ili je ustupljen Pet Network-u, a u vlasništvu je trećih osoba. Pet Network takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Takođe, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posedu Pet Network-a. Ne smete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Nije dopušteno umnožavanje sadržaja ove web stranice.

 

Slike i video

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim web stranicama isključivo su vlasništvo Pet Network-a. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na web stranicama pripada Pet Network-u. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korišćenja tih materijala isključivo u reklamne, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala sa Pet centar web stranica nije dopuštena.

Takođe, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala sa ovih web stranica u svezi sa prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definisano dopuštenje i način korišćenja ovih web stranica ne sme se prenositi, preuzimati ili dodeljivati i svaki nameravani i pokušani prenos ili dodeljivanje smatraće se nezakonito. Korišćenjem materijala sa web stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti da će se pridržavati ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

Pet Network će uložiti razuman napor kako bi se na njegovim web stranicama objavljivali tačni i aktuelni podaci, ali ne preuzima odgovornost za tačnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu.

Pet Network ne garantuje da će ova web stranica uvek biti dostupna i raspoloživa, i da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik posebno prihvata korišćenje ove web stranice na svoju sopstvenu odgovornost.

Pet Network ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg dela ove web stranice, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove web stranice, u potpunosti prihvataju da obaveste Pet Network za sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala sa web stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu.

 

Zaštita ličnih podataka

Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o. svestan je činjenice da su mnogi potrošači i ostali korisnici koji posećuju naše web stranice zabrinuti za podatke koje su dostavili on-line, pa se pitaju kako se isti čuvaju i koriste.

O politici zaštite i privatnosti ličnih podataka na našim web stranicama možete se detaljnije informisati ovde.

 

Izjava o konverziji

‘All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit  card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro  into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank.  When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency  according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion  there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site’.  

 'Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za  informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.  Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti  kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u  trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost  neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.' 

 

Dostava robe i načini plaćanja

Poručena roba dostavlja se isključivo na području Republike Srbije.
Poručenu robu dostavlja kurirska služba D Express na adresu koja je navedena u porudžbenici. Dostava se vrši u roku od 1-5 radnih dana od datuma porudžbine.
Ako osoba koja je poručila (koja preuzima) proizvod prilikom dostave nije kod kuće, dostavljač će na navedenoj adresi ostaviti "obaveštenje o prispeću pošiljke" na kojoj će biti naveden telefonski broj za dogovor oko termina ponovljene dostave u periodu od 8 dana. Nakon tog roka pošiljka se vraća pošiljaocu.
Ukoliko niste primi robu ili obaveštenje o isporuci u očekivanom vremenu, molimo Vas da nas o tome neodložno obavestite, kako bi preduzeli radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamenska pošiljka.
Cena dostave:
 • Za porudžbine iznad 2900 rsd dostava je besplatna
 • Za porudžbine u vrednosti od 790 rsd do 2900 rsd dostava se naplaćuje 190 rsd.
 • Za porudžbine u vrednosti manjoj od 790 rsd dostava se naplaćuje 290 rsd
 • Proizvodi sa dodatnom naplatom dostave bez obzira na iznos porudžbine su posebno označeni.

 

Ispravnost pošiljke, reklamacije, povraćaj i zamena robe

Prodavac se obavezuje da će isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan, ima ispravan rok trajanja, zapakovan je u originalnu ambalažu te odgovara vrsti i opisu proizvoda navedenom na www.pet-centar.rs.

Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, posebno kod proizvoda kojima je u samom nazivu na Internet stranicama navedeno „razne boje“, „razni ukusi“, „razne veličine“, „razni oblici“ i sl., i kupac takve prozvode ne može reklamirati sa te osnove.

Zadržavamo pravo na greške opisa, fotografija, cena i broja artikala zbog automatskog unosa artikala u sistem, kao i automatske potvrde porudžbine. U slučaju greške merodavna je potvrda našeg operatera.

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni.

Prilikom dostave robe, molimo Vas da proverite isporučenu robu te eventualna oštećenja reklamirate osobi koja je dostavila robu. Ukoliko su na isporučenoj robi vidljiva spoljašnja oštećenja, kupac ima pravo da odbije preuzimanje naručene robe.

Molimo Vas da uporedite dostavljene proizvode (vrstu i količinu dostavljenih proizvoda)  sa računom i ukoliko nešto nedostaje ili je isporučen pogrešan proizvod, na licu mesta o tome obavestite dostavljača. Primalac i dostavljač na licu mesta zapisnički utvrđuju i svojim potpisom potvrđuju nedostatke. Molimo Vas da obratite pažnju na to da je provera ispravnosti pošiljke odgovornost kupca i da naknadne reklamacije u smislu količine i vrste dostavljene robe i vidljivih nedostataka nismo obavezni uvažiti.

Pet Network će u najkraćem mogućem roku, prvom mogućom dostavom, o svom trošku dostaviti artikle za koje se na gore navedeni način utvrdi da nedostaju u pošiljci.

Pet Network odgovara za nesaobraznost robe koju prodaje u periodu od 2 godine od datuma vaše kupovine ako je nesaobraznost (1) postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost znao; (2) se pojavila posle dostave ali potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača ili (3) ako ju je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Pet Network izjavio da je roba saobrazna ugovoru. Zakonska odgovornost neće da postoji ako isporučena roba:

 • odgovara opisu koji je dao Pet Network i ima svojstva robe koju je pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
 • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata Pet Networku ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
 • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
 • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane Pet Networka, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Imate pravo da izjavite reklamaciju radi ostvarivanja prava po osnovu saobraznosti, pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka. Molimo Vas da istu izjavite na mail adresu webshop@pet-centar.rs. Prilikom izjavljivanja reklamacije u toku perioda odgovornosti za nesaobraznost treba da se izjasnite o Vašem zahtevu za reša vanju iste. Prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača imate pravo da birate da li će se nesaobraznost otkloniti opravkom ili zamenom. Ukoliko nije moguće otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom, odnosno ukoliko bi to predstavljalo nesrazmerno opterećenje za Pet Network, imate pravo da zahtevate umanjenje cene ili raskid ugovora o prodaji.

Nakon što kupac reklamira ispravnost proizvoda, Pet Network će bez odlaganja a najkasnije u roku 8 dana pisanim ili elektroniskim putem, odgovoriti najkraćem roku na izjavljenu reklamaciju. Reklamaciju ćemo ili da prihvatimo ili da obrazložimo zašto ne prihvatimo, uz izjašnjavanje o Vašem zahtevu o načinu rešavanja reklamacije i konkretan predlog na koji način i u kojem roku će rešiti reklamaciju. Rok za rešavanje prigovora ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

U slučaju prihvata reklamacije Pet Network će da obezbedi preuzimanje robe, posredstvom dostavljača ovlašćene kurirske službe D Express s kojim ima uspostavljen ugovorni odnos. Troškove kod takvog povraćaja u potpunosti će preuzeti Pet Network, nakon čega će bez ikakve naknade poslati kupcu zamenski proizvod prvom mogućom dostavom ili mu odobriti povraćaj novca, prema izboru kupca.

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u skladu s Zakonom o zaštiti potrošača. Potrošač se obraća na adresu „Informatičke platforme za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova ADR (mtt.gov.rs) nakon čega se predlog za pokretanje vansudskog postupka dostavlja trgovcu, koji ima 15 dana da se izjasni da li priznaje ili osporava predlog potrošača. Na osnovu čl. 151. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je obvezan  da učestvuje u vansudskom rešavanju potrošačkog spora.

 

Pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu

Vašu porudžbinu, u skladu sa čl. 27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS, br. 88/2021) možete otkazati i od nje odustati bez navođenja razloga i dodatnih troškova u roku od 14 dana nakon preuzimanja proizvoda u državinu. U tom slučaju proizvod ćemo preuzeti nazad uz povraćaj novca ili ga zameniti za drugi proizvod, prema Vašem izboru. Robu ćemo preuzeti sami posredstvom dostavljača ovlašćene kurirske službe D Express s kojim imamo uspostavljen ugovorni odnos. Troškove jednog povraćaja i slanja zamenskih proizvoda snosi Pet Network, a direktne troškove eventualnih naknadnih povraćaja snosi kupac.

U skladu sa čl. 36. Zakona o zaštite potrošača, nećete imati pravo da odustanete od ugovora posebno u slučaju:

- isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

- isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke

-  isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

Ukoliko želite odustati od ugovora zaključenog na daljinu i vratiti jedan ili više proizvoda,  molimo Vas da nas jednostavno kontaktirate  na e-mail: webshop@pet-centar.rs ili popunite i pošaljite Izjavu o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu u elektronskoj formi (kliknite na link za preuzimanje obrasca) pri čemu ćemo Vas o prijemu obrasca bez odlaganja obavestiti elektronskom poštom. Naši operateri kontaktiraće Vas u najkraćem mogućem roku radi što efikasnijeg osiguranja Vaših prava.

Ako odustanete od ugovora zaključenog na daljinu, povraćaj novca, uključujući i troškove isporuke, izvršićemo najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili obrazac za odustanak od ugovora, uz prethodno preuzimanje u državinu vraćene robe, koristeći ista sredstva plaćanja koja ste Vi koristili u prvobitnoj transakciji.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Pet Network SRB će izvršiti povraćaj isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju da se saglasite sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja za povraćaj plaćenog iznosa, zbog takvog povraćaja nećete snositi nikakve troškove.

Molimo Vas da obratite pažnju na mogućnost odgovornosti za umanjenje vrednosti robe koje nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 

Povraćaj sredstava

„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava  kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na  razlog vraćanja, Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo  preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev  prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.  

 

Načini plaćanja

Poručeni proizvodi plaćaju se:

 •  Kreditnim karticama VISA i MasterCard i debitnom karticom Maestro i Dina; Vašu karticu teretićemo tek nakon što Vam potvrdimo porudžbinu i pripremimo paket za isporuku.
 •  Opštom  uplatnicom ili e-bankingom. Porudžbine plaćene na ovaj način biće isporučene kada uplata postane vidljiva na izvodu Pet centra.
 •  Pouzećem: gotovinski dostavljaču – zaposlenom predstavniku kurirske službe D Express.

                       

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

Reklamacije robe i povraćaj sredstava

Obaveštenje o načinu izjavljivanja reklamacija potrošača:

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 51. i člana 80. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može izjaviti reklamaciju na prodajnom mestu, putem maila na adresu reklamacije@pet-centar.rs ili poštanskim putem na adresu Pet Network SRB veterinarska apoteka doo, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Na izjavljenu reklamaciju odgovorićemo Vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će da sadrži odluku da li je reklamacija prihvaćena, obrazloženje ako se ne prihvata, izjašnjenje o Vašem zahtevu o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako ćemo da rešimo reklamaciju ukoliko je prihvatamo. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Postupićemo u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije ukoliko dobijemo Vašu prethodnu saglasnost koju nam trebate dati u roku 3 dana od prijema našeg odgovora. Ako se u tom roku ne izjasnite, smatraćemo da niste saglasani sa predlogom. 

Ukoliko odbijemo Vašu reklamaciju, imate mogućnost da u roku od godinu dana od izjavljivanja reklamacije pokrenete vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u skladu s Zakonom o zaštiti potrošača. Potrošač se obraća na adresu „Informatičke platforme za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova ADR (mtt.gov.rs) nakon čega se predlog za pokretanje vansudskog postupka dostavlja trgovcu, koji ima 15 dana da se izjasni da li priznaje ili osporava predlog potrošača. Na osnovu čl. 151. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je obvezan  da učestvuje u vansudskom rešavanju potrošačkog spora.

U slučaju prihvata reklamacije Pet Network će da obezbedi preuzimanje robe, posredstvom dostavljača ovlašćene kurirske službe D Express s kojim ima uspostavljen ugovorni odnos. Troškove kod takvog povraćaja u potpunosti će preuzeti Pet Network, nakon čega će bez ikakve naknade poslati kupcu zamenski proizvod prvom mogućom dostavom ili mu odobriti povraćaj novca, prema izboru kupca.

 

 

Pravila zaštite podataka o ličnosti

Pravila zaštite podataka o ličnosti na internet stranicama Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o.

 • Želimo da naglasimo da posetom našim internet stranicama svi Vaši podaci o ličnosti ostaju poverljivi, osim ukoliko ih svojom voljom da želite otkriti.
 • Prikupljamo samo one podatke o ličnosti koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim Pravilima zaštite podataka o ličnosti. Ne zahtevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup našim stranicama i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učestvovanje u nekoj od aktivnosti na našim internet stranicama.
 • Prilikom prikupljanja podataka o ličnosti obavezujemo se da ćemo poštovati odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, a pre svega odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) („Zakon“).
 • Molimo Vas pročitajte sve informacije u nastavku i ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa našim Pravilima zaštite podataka o ličnosti,  molimo Vas kontaktirajte lice za zaštitu podataka o ličnosti na email zastita.podataka@pet-centar.rs
 • Ako ste maloletni, molimo vas da nam ne šaljite svoje podatke o ličnosti.

1. Uopšteno

Kada koristite internet stranicu http://www.pet-centar.rs („internet stranica“),  koja takođe uključuje i on-line prodavnicu, Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o., Bulevar Milutina Milankovića 1v, 11070 Beograd ("Pet Network SRBili „Rukovalac“), kao rukovalac podataka, obrađuje Vaše lične podatke u skladu sa relevantnim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Ova Pravila zaštite ličnih podataka ("Pravila") opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe, kao i Vaša prava u vezi sa takvom obradom. Molimo Vas da pažljivo pročitajte ova Pravila pre nastavka korišćenja Internet stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite našu internet stranicu.

2. Podaci o ličnosti koje obrađujemo

Podatak o ličnosti“ označava svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Fizičko lice čije podatke Pet Network SRB obrađuje, u daljem tekstu je označeno kao Korisnik, odnosno zbirno kao Korisnici.

Podatke o ličnosti prikupljamo u skladu sa važećim propisima i to kako bismo mogli da Vam npr. pošaljemo izmene i novosti elektronskom poštom, da Vas uključimo u učestvovanje u nagradnim takmičenjima, i obavestimo pobednika, pošaljemo publikacije, brošure i drugi promotivni materijal ili da odgovori na Vaša pitanja, primedbe i komentare. Svrha obrade podataka o ličnosti preciznije je definisana u odeljku 3. ovih Pravila (Svrha obrade podataka o ličnosti).

U zavisnosti od svrhe obrade Vaših podataka o ličnosti, pravni osnov za obradu može biti Vaš pristanak, zakon ili ostvarenje legitimnog interesa Rukovaoca, kao npr. kada obrađujemo Vaše podatke radi oglašavanja naših proizvoda ili usluga, putem elektronske ili drugih oblika komunikacije, a sve u skladu sa Zakonom. U određenim slučajevima će prikupljanje Vaših podataka o ličnosti biti neophodno radi zaključenja i izvršenja ugovora između Vas i Pet Network SRB, npr. prilikom kupovine proizvoda u našoj internet prodavnici, kako bismo Vam mogli dostaviti proizvod na zatraženu adresu dostave i slično.

Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

1. Kontakt i identifikacione podatke potrebne za otvaranje korisničkog naloga na internet stranici i/ili za članstvo u programima lojalnosti Pet Network SRB, poput „Pet centar Kluba“;

2. Kontakt i identifikacione podatke potrebne za poručivanje proizvoda u online prodavnici, odnosno njihovu isporuku/dostavu na zatraženu adresu;

3. Podatke o kupovini putem online prodavnice, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupovine;

4. Podatke iz korespondencije Korisnika sa Rukovaocem (uključujući njihov sadržaj);

5. Podatke o interakciji Korisnika sa internet stranicom koji se prikupljaju korišćenjem kolačića (eng. Cookies). Detalje o tehnologiji kolačića i njihovoj upotrebi na ovim internet stranicama potražite u odeljku 8. ovih Pravila (Pravila o kolačićima).

Putem ove internet stranice možemo da Vam ponudimo mogućnost komunikacije i povezivanja sa sadržajem društvenih mreža (npr. Facebook). Ako odlučite da koristite svoj profil sa društvenih mreža, imajte u vidu da društvena mreža, u zavisnosti od podešavanja Vašeg profila na društvenoj mreži, može sa nama da podeli neke informacije o Vašem profilu.

Ne prikupljamo i ne koristimo podatke o ličnosti maloletnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko je uopšte moguće saznati uzrast Korisnika), osim uz posebnu saglasnost roditelja koji je nadležan ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica. Ukoliko ste maloletni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje podatke o ličnosti (ime, prezime, adresa, telefonski broj, email ili druge podatke koji bi pomogli u Vašoj identifikaciji), jer ćemo obradu takve komunikacije morati da odbijemo. Ukoliko bi, usprkos prethodno navedenom, usledilo uspostavljanje kontakta na zahtev maloletne osobe, u slučaju prenošenja podataka o ličnosti od strane maloletne osobe, Pet Network SRB se ne može smatrati odgovornim i odbija da prihvati bilo kakve zahteve materijalne i/ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takvog kontakta.

3. Svrha obrade podataka o ličnosti

Pet Network SRB obrađuje podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

3.1. Otvaranje korisničkih naloga na internet stranici i/ili članskih profila u programima lojalnosti Pet Network SRB;

3.2. Obrada porudžbenica putem online prodavnice i isporuka/dostava poručenih proizvoda na adresu koju je Korisnik naznačio;

3.3. Pružanje različitih pogodnosti članovima programa lojalnosti Pet Network SRB (npr. Pet centar Klub);

3.4. Oglašavanje proizvoda i usluga putem elektronske pošte, mobilne telefonije ili tradicionalnom poštom, odnosno kurirskom dostavom (u granicama Vašeg pristanka);

3.5. Učestvovanje u anketama, upitnicima, nagradnim igrama i konkursima organizovanim od strane Pet Network SRB. Detalje o ovoj vrsti obrade potražite u odeljku 7. ovih Pravila (Ankete, upitnici, nagradne igre i konkursi);

3.6. Pružanje odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savete, komentare, prigovore i slično;

3.7. Izrada različitih izveštaja / statistika o načinu korišćenja internet stranice i usluga koje nudi, uključujući o tome kako su izvršeni ugovori sa Pet Network SRB;

3.8. Rešavanje svih sporova ili pritužbi koji se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti Pet Network SRB.

4. Prenos podataka trećim licima

Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim internet stranicama nikome izvan Pet Network SRB bez Vašeg pristanka, osim (1) u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obaveza, (2) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili telesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti, (3) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, (4) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke i (5) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa.

U cilju zaštite našeg legitimnog interesa, odnosno pružanja usluga održavanja softverskih rešenja za prodaju putem interneta, Vaši podaci o ličnosti, prilikom kupovine na Internetu ili prilikom registracije na ovim stranicama, mogu biti preneti van granica Republike Srbije, ali u svakom slučaju unutar EU, odnosno u Švajcarsku. Republika Hrvatska i Švajcarska Konfederacija su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, i smatraju se zemljama u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. Pravni osnov iznošenja podataka o ličnosti u ovom konkretnom slučaju jeste ugovor između Rukovaoca i obrađivača podataka sa sedištem van Republike Srbije.

Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati samo tokom vremena koje je neophodno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade.

Pet Network SRB može neke ili sve Vaše podatke o ličnosti otkriti sledećim primaocima, na način kako je dalje navedeno:

1. Osobama ovlašćenim za obradu podataka o ličnosti u ime i za račun Pet Network SRB, odnosno saradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih internet stranica (npr. pružaoci usluga izrade i održavanja internet stranica, pružaoci usluge dostave poručenih proizvoda ili promotivnih materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl., saradnici ili pružaoci usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.).

2. Pravnom zastupniku ili zastupnicima, u slučaju statusnih promena usled podele, pripajanja, restrukturisanja ili drugog prenosa kontrole u Pet Network SRB.

3. Drugim primaocima kojima je Pet Network SRB ovlašćen ili obavezan da otkrije podatke o ličnosti pojedinaca na osnovu važećih propisa.

5. Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Pet Network SRB d.o.o se obavezuje da će primeniti maksimalne sigurnosne standarde u svrhu zaštite interesa kupaca i sprečavanja eventualnih zloupotreba informacija.

Transakcije plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama obavljaju se zaštićenim 3D-Secure protokolom autentifikacije sa 256-bitnom SSL enkripcijom, što se smatra sigurnim načinom obavljanja novčanih transakcija. Ova metoda omogućava siguran prenos informacija, i onemogućava neovlašćeni pristup podacima prilikom komunikacije između računara Kupca i  Shopify® i CorvusPay servisa (on-line operatera platnog sistema) i obrnuto.

Navedeni servis i finansijske ustanove (privredna društva koja se bave izdavanjem platnih kartica) razmenjuju podatke upotrebom virtuelne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa. Brojevi kreditnih kartica ne memorišu se i nisu dostupni Pet Network-u SRB. 

Pet centar ne može se smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posledica tehničko-sigurnosnog propusta sistema internet prodavnice ili propusta zaposlenog u Pet centru.

6. Poruke e-pošte

Kada nam pošaljete  elektronsku poštu (putem email poruke sa pitanjem, komentarom, prigovorom, savetom ili sl., ili putem obrasca za kontakt na internet stranici) sa ličnim podacima po kojima Vas je moguće identifikovati, upotrebićemo te podatke u svrhu ispunjenja Vašeg zahteva. Ukoliko to bude potrebno, Vaš email kao i poruku/zahtev koji ste nam uputili poslaćemo drugim saradnicima ili dobavljačima koji će moći najbolje da odgovore na Vaše pitanje.

Svi zaposleni i poslovni partneri Pet Network SRB d.o.o odgovorni su za poštovanje ovih Pravila.

7. Ankete, upitnici, nagradne igre i konkursi

Povremeno na našim internet stranicama sprovodimo ankete i upitnike. Tako prikupljeni podaci koriste se isključivo za potrebe Pet centra. Ako na našim internet stranicama ili sa nama povezanim društvenim mrežama objavimo rezultate anketa, oni će biti isključivo zbirni i neće sadržati nikakve lične podatke.

Naše internet stranice često sadrže obaveštenja o različitim nagradnim igrama koje organizujemo ili obaveštenja o otvorenim radnim mestima u Pet Network-u SRB. Za one nagradne igre i konkurse kojima je omogućen elektronski pristup, osim ako posebno nije drugačije navedeno u pravilima istih, Vaše lične podatke koristićemo samo u svrhu realizacije nagradne igre i konkursa (npr. za stupanje u vezu s pobednikom nagradne igre i ispunjenje naših zakonskih obaveza u vezi sa organizacijom konkursa, ili radi postupka selekcije u konkursu za radno mesto). Ne delimo te informacije ni sa kim izvan Pet Network-a SRB, osim sa pružaocima usluga koji nam pomažu u organizovanju nagradne igre ili konkursa i koji imaju zakonsku obavezu čuvanja privatnosti svih dostupnih podataka ili sa javnim telima u svrhu ispunjenja zakonskih obveza. Takođe, možemo da objavimo određene lične podatke (npr. ime, prezime i vrednost nagrade) kako bismo ispunili zakonske obaveze ili kako bismo osigurali transparentnost naših nagradnih igara i konkursa.

Pet centar ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovih internet stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namene.

8. Pravila o kolačićima

Internet stranica Pet centra koristi tzv. kolačiće (eng. „cookies“).

Kolačići su male tekstualne datoteke koje generiše server internet stranice i koje se putem internet pretraživača memorišu na uređaju Korisnika, a kako bi se Korisniku mogla pružiti što kvalitetnija usluga i sadržaji. Oni memorišu određene informacije (npr. željenog podešavanja jezika ili internet stranice, status registracije na korisnički nalog i sl.) koju Vaš pretraživač može reprodukovati kada se vratite na internet stranicu (u zavisnosti od trajanja kolačića).

Koristimo sledeće kategorije kolačića:

1. Kolačići neophodni za funkcionalnost internet stranice

Određeni kolačići su neophodni kako bi korišćenje ove internet stranice i njene osnovne usluge i funkcije bile moguće. Bez ovih kolačića, npr., nećete moći pristupiti određenim sigurnim područjima ili pratiti svoju korpu za online kupovinu. Ovi kolačići se ne mogu onemogućiti.

Koristimo sledeće neophodne kolačiće:

ASP.NET_SessionId

Kolačić sesije aplikacije.

MojaTrgovina.AnonymousUser

Svrha je prepoznavanje neregistrovanog korisnika.

MojaTrgovina.AuthShopUser

Svrha je prepoznavanje registrovanog i prijavljenog korisnika.

MojaTrgovina.CookiePolicyAccepted

Kolačić koji potvrđuje prihvatanje kolačića.

MojaTrgovina.OptionalCookiesDenied

Svrha je čuvanje informacija o onemogućavanju opcionih kolačića koje je korisnik odabrao.

MojaTrgovina.SSOLocal.CustomerID

Svrha je prepoznavanje mrežnih napada i viruskih korisnika i sprečavanje napada. Ne koristi lične podatke korisnika.

rememberMe

 

Kolačić za neregistrovane korisnike, čuva korisnikov zahtev da web zapamti i unapred ispuni informacije korisnika u forme za izvršenje porudžbine.

2. Opcioni kolačići

Informacije od ovih kolačića pomažu nam da shvatimo kako naši Korisnici upotrebljavaju internet stranicu, sa svrhom unapređenja kvaliteta sadržaja prema Korisnicima i doživljaja pregleda. Opcioni kolačići uključuju kolačiće Google Analytics (čiji kolačići prate posećenost i analiziraju uspešnost internet stranice, a koje informacije su Pet Network SRB dostupne kao statistički podaci, bez podataka o ličnosti individualnih Korisnika), kao i kolačiće društvenih mreža (npr. Facebook i Instagram) koji omogućavaju Korisniku da određeni sadržaj podeli putem sopstvenog naloga na društvenim mrežama.

Koristimo sledeće opcione kolačiće:

Name

Server

Function

Purpose

_fbp

Facebook

to store and track visits across websites

Marketing/tracking

_ga

Google Analytics

to store and count pagevies

Statistics

_gat _UA

Google Analytics

Page Indentifier

Functional

_gcl _au

Google Ads

to store and track conversions

Marketing/tracking

_gid

Google Analytics

to store and count pageviews

Statistics

Kada prvi put pristupite internet stranici, pojaviće se natpis koji upozorava na postojanje kolačića i traži Vašu saglasnost za njihovo prihvatanje. Nastavkom pregleda internet stranice, prihvatate korišćenje kolačića.

U meri u kojoj se kolačići koriste na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo u svakom trenutku da povučete ranije datu saglasnost za korišćenje kolačića na ovoj web stranici, na linku Upravljanje kolačićima.

https://www.pet-centar.rs/gdpr.aspx

Korisnik internet stranice putem podešavanja svog internet pretraživača uvek može samostalno da reguliše (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića. Napominjemo da onemogućavanje kolačića može uticati na funkcionalnost i Vašu interakciju sa internet stranicom, i isključujemo svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvaliteta sadržaja internet stranice u svim slučajevima regulisanja primanja kolačića od strane Korisnika.

Dodatne informacije o konfigurisanju podešavanja internet pretraživača za kolačiće možete pronaći na sledećim linkovima:

 •  ovde saznajte više o načinu privatnog pregleda i podešavanju  kolačića u pretraživaču Firefox,
 •  ovde za čitanje o načinu anonimnog pregleda i podešavanju kolačića u pretraživaču Google Chrome,
 •  ovde pročitajte način rada "InPrivate" i podešavanjima kolačića u pretraživaču Internet Explorer,
 •  ovde za više informacija o modusu "Privatna navigacija" i podešavanjima kolačića u pretraživaču Safari.

Korišćenjem ovih internet stranica smatraće se da su Korisnici u svakom trenutku upoznati i saglasni sa uslovima korišćenja, uključujući odredbe o obradi i zaštiti podataka o ličnosti i mogućnostima u vezi sa kolačićima.

Rukovalac napominje da se profilisanje opcionim kolačićima vrši anonimno i automatski, i isključivo u svrhu prilagođenog ciljanja oglasa za koje Rukovalac procenjuje da su relevantni za prikazivanje ciljanoj publici, pri čemu se ne spremaju direktni lični podaci ili podaci o ličnosti, pa u tom smislu nema posledica po prava Korisnika.

9. Prava korisnika

Davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti nije obavezno, ali odbijanje davanja pristanka na obradu podataka kako je iznad navedeno, može Korisniku onemogućiti korišćenje svih ili nekih sadržaja koje nudi internet stranica, ili onemogućiti dobijanje informacija o proizvodima/uslugama u ponudi Pet centra (Pet Network SRB).

Slanjem podataka o ličnosti Pet Network SRB, Korisnik se ne odriče prava zagarantovani pozitivnim propisima Republike Srbije kojima se štite podaci o ličnosti, a posebno prava da zahteva ispravku sopstvenih podataka o ličnosti ako su isti nepotpuni, netačni ili neažurirani ili brisanje sopstvenih podataka o ličnosti iz zbirke ukoliko njihova obrada nije u skladu sa odredbama pozitivnih propisa Republike Srbije, kao i u drugim slučajevima koje Zakon predviđa.

U meri u kojoj se obrada Vaših podataka o ličnosti zasniva isključivo na Vašem pristanku, imate niz prava, uključujući:

a) Pravo na pristup: Ovo pravo podrazumeva pravo Korisnika čiji se podaci obrađuju da zahteva da ga Rukovalac tačno i potpuno obavesti o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, da zahteva pristup tim podacima, kao i da zahteva sledeće informacije: o svrsi obrade; o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju; o primaocu ili vrstama primalaca kojima su njegovi podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno o primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama; o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti ili o kriterijumima za određivanje tog roka; o postojanju prava da od Rukovaoca zahteva ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, o postojanju prava na ograničenu obradu, kao i prava na prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti; o pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“); dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti i o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke uključujući profilisanje u skladu sa Zakonom, kao i o drugim pravima iz Zakona.

Korisnik ima pravo da zahteva od Rukovaoca da mu izda kopiju podataka koje obrađuje. Rukovalac može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Korisnik.

Pravo na pristup se može ograničiti, u celini ili delimično, samo u onoj meri i u onom trajanju u kome je takvo ograničenje neophodno i predstavlja srazmernu meru u demokratskom društvu, uz poštovanje osnovnih prava i legitimnih interesa lica čiji se podaci obrađuju, a u svrhe propisane Zakonom (npr. zaštita javne bezbednosti, zaštita nacionalne bezbednosti i odbrana i dr.).

b) Pravo na ispravku i dopunu: Ovo pravo obuhvata pravo Korisnika da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik ima pravo da dopuni svoje nepotpune podatke o ličnosti, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Registrovani Korisnici u svakom trenutku imaju pristup svojim podacima i mogu ih urediti/izmeniti direktno putem korisničkog naloga.

c) Pravo na brisanje podataka o ličnosti: Korisnik ima pravo da Rukovaocu podnese zahtev za brisanje svojih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše podatke o ličnosti Korisnika iz razloga propisanih važećim Zakonom i to ako: podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu koga se obrada vršila u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu; lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu u skladu sa Zakonom; podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; podaci  o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca; podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u skladu sa Zakonom.

Prethodno opisano pravo Korisnika može biti isključeno u meri u kojoj je obrada neophodna, iz razloga propisanih Zakonom.

Registrovani Korisnici u svakom trenutku mogu sami obrisati svoj korisnički nalog.

d) Pravo na ograničenje obrade: Korisnik ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Rukovaoca, ako je ispunjen jedan od uslova propisan članom 31. Zakona.

Rukovalac ima obavezu da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju takvih podataka ili ograničenju njihove obrade, u skladu sa Zakonom.

e) Pravo na prenosivost podataka

Ovo pravo omogućava Korisniku da svoje podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio Rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i prenese ih drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 36 Zakona.

Predmetno pravo obuhvata i pravo Korisnika da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Rukovaoca kome su prethodno dostavljeni, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

f) Pravo na prigovor

Korisnik ima pravo da podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Zakonom.

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

Korisnik može da podnese prigovor i elektronskim putem.

g) Pravo na opoziv pristanka: Korisnici u svakom trenutku imaju pravo da opozovu ranije dat pristanak za obradu podataka o ličnosti.

Napominjemo da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Ukoliko želite samo da promenite podešavanja pristanka za oglašavanje proizvoda i usluga, isto možete u svakom trenutku samostalno da podesite u okviru svog korisničkog naloga.

h) Pravo na pritužbu Povereniku: Ukoliko Korisnik smatra da su mu povređena prava propisana važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilima, odnosno da je obrada podataka o ličnosti Korisnika izvršena suprotno odredbama Zakona, Korisnik ima pravo da podnese pritužbu Povereniku, u skladu sa važećim Zakonom.

Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo Korisnika da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

j) Pravo na naknadu štete i sudsku zaštitu: Korisnik koji je pretrpeo materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog povrede odredaba Zakona od strane Rukovaoca, ima pravo na novčanu naknadu ove štete od Rukovaoca.

Rukovalac se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da ni na koji način nije odgovoran za nastanak štete.

Korisnik ima pravo na sudsku zaštitu ako smatra da mu je, suprotno Zakonu, od strane Rukovaoca radnjom obrade njegovih podataka o ličnosti povređeno pravo propisano Zakonom.

Podnošenje tužbe sudu ne utiče na pravo Korisnika da pokrene druge postupke upravne i sudske zaštite.

U zavisnosti od zahteva Korisnika, Pet Network SRB se obavezuje da će:

1. Potvrditi Korisniku da li obrađuje ili ne obrađuje podatke o ličnosti koji se odnose na tog Korisnika, kao i da će pružiti ostala obaveštenja zahtevana u skladu sa važećim Zakonom.

2. Ispraviti, dopuniti, ažurirati ili izbrisati bez odlaganja podatke o ličnosti koji se odnose na Korisnika, odnosno privremeno prekinuti i obustaviti obradu podatka o ličnosti.

3. Ograničiti ili prestati s obradom podataka o ličnosti Korisnika.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Rukovalac će bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavestiti Korisnika.

10. Kontakt

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, kao i radi ostvarenja ranije navedenih prava i zahteva, možete se obratiti licu za zaštitu podataka Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o. slanjem email poruke na zastita.podataka@pet-centar.rs ili poštom na adresu sedišta Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o.: Bulevar Milutina Milankovića 1v, 11070 Beograd. Pet centar ne odgovara na anonimne zahteve.

 

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Izjava o PDV-u

Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o. je u sistemu PDV.
Cene izražene na sajtu su sa uračunatim PDV-om i nema skrivenih troškova.

WISHLIST

Vaša korpa je prazna.

Dodajte proizvode u korpu

Nastavite kupovinu
0