Pretražujte...
PRETRAŽI PROIZVODE
Kategorije

Iskoristi -15% na prvu online porudžbinu u periodu do 29.02.

Obaveštenje o načinu izjavljivanja reklamacija potrošača

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz člana 51. i člana 80. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može izjaviti reklamaciju na prodajnom mestu, putem maila na adresu reklamacije@pet-centar.rs ili poštanskim putem na adresu Pet Network SRB veterinarska apoteka doo, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Na izjavljenu reklamaciju odgovorićemo Vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će da sadrži odluku da li je reklamacija prihvaćena, obrazloženje ako se ne prihvata, izjašnjenje o Vašem zahtevu o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako ćemo da rešimo reklamaciju ukoliko je prihvatamo. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Postupićemo u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije ukoliko dobijemo Vašu prethodnu saglasnost koju nam trebate dati u roku 3 dana od prijema našeg odgovora. Ako se u tom roku ne izjasnite, smatraćemo da niste saglasani sa predlogom. 

Ukoliko odbijemo Vašu reklamaciju, imate mogućnost da u roku od godinu dana od izjavljivanja reklamacije pokrenete vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u skladu s Zakonom o zaštiti potrošača. Potrošač se obraća na adresu „Informatičke platforme za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova ADR (mtt.gov.rs) nakon čega se predlog za pokretanje vansudskog postupka dostavlja trgovcu, koji ima 15 dana da se izjasni da li priznaje ili osporava predlog potrošača. Na osnovu čl. 151. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je obvezan  da učestvuje u vansudskom rešavanju potrošačkog spora.

U slučaju prihvata reklamacije Pet Network će da obezbedi preuzimanje robe, posredstvom dostavljača ovlašćene kurirske službe D Express s kojim ima uspostavljen ugovorni odnos. Troškove kod takvog povraćaja u potpunosti će preuzeti Pet Network, nakon čega će bez ikakve naknade poslati kupcu zamenski proizvod prvom mogućom dostavom ili mu odobriti povraćaj novca, prema izboru kupca.

 

WISHLIST

Vaša korpa je prazna.

Dodajte proizvode u korpu

Nastavite kupovinu
0