Pretražujte...
PRETRAŽI PROIZVODE
Kategorije

Iskoristi -15% na prvu online porudžbinu u periodu do 29.02.

Pravila zaštite podataka o ličnosti na internet stranicama Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o.

  • Želimo da naglasimo da posetom našim internet stranicama svi Vaši podaci o ličnosti ostaju poverljivi, osim ukoliko ih svojom voljom da želite otkriti.
  • Prikupljamo samo one podatke o ličnosti koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim Pravilima zaštite podataka o ličnosti. Ne zahtevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup našim stranicama i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učestvovanje u nekoj od aktivnosti na našim internet stranicama.
  • Prilikom prikupljanja podataka o ličnosti obavezujemo se da ćemo poštovati odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, a pre svega odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) („Zakon“).
  • Molimo Vas pročitajte sve informacije u nastavku i ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa našim Pravilima zaštite podataka o ličnosti,  molimo Vas kontaktirajte lice za zaštitu podataka o ličnosti na email zastita.podataka@pet-centar.rs
  • Ako ste maloletni, molimo vas da nam ne šaljite svoje podatke o ličnosti.

1. Uopšteno

Kada koristite internet stranicu http://www.pet-centar.rs („internet stranica“),  koja takođe uključuje i on-line prodavnicu, Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o., Bulevar Milutina Milankovića 1v, 11070 Beograd ("Pet Network SRBili „Rukovalac“), kao rukovalac podataka, obrađuje Vaše lične podatke u skladu sa relevantnim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Ova Pravila zaštite ličnih podataka ("Pravila") opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe, kao i Vaša prava u vezi sa takvom obradom. Molimo Vas da pažljivo pročitajte ova Pravila pre nastavka korišćenja Internet stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite našu internet stranicu.

2. Podaci o ličnosti koje obrađujemo

Podatak o ličnosti“ označava svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Fizičko lice čije podatke Pet Network SRB obrađuje, u daljem tekstu je označeno kao Korisnik, odnosno zbirno kao Korisnici.

Podatke o ličnosti prikupljamo u skladu sa važećim propisima i to kako bismo mogli da Vam npr. pošaljemo izmene i novosti elektronskom poštom, da Vas uključimo u učestvovanje u nagradnim takmičenjima, i obavestimo pobednika, pošaljemo publikacije, brošure i drugi promotivni materijal ili da odgovori na Vaša pitanja, primedbe i komentare. Svrha obrade podataka o ličnosti preciznije je definisana u odeljku 3. ovih Pravila (Svrha obrade podataka o ličnosti).

U zavisnosti od svrhe obrade Vaših podataka o ličnosti, pravni osnov za obradu može biti Vaš pristanak, zakon ili ostvarenje legitimnog interesa Rukovaoca, kao npr. kada obrađujemo Vaše podatke radi oglašavanja naših proizvoda ili usluga, putem elektronske ili drugih oblika komunikacije, a sve u skladu sa Zakonom. U određenim slučajevima će prikupljanje Vaših podataka o ličnosti biti neophodno radi zaključenja i izvršenja ugovora između Vas i Pet Network SRB, npr. prilikom kupovine proizvoda u našoj internet prodavnici, kako bismo Vam mogli dostaviti proizvod na zatraženu adresu dostave i slično.

Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

1. Kontakt i identifikacione podatke potrebne za otvaranje korisničkog naloga na internet stranici i/ili za članstvo u programima lojalnosti Pet Network SRB, poput „Pet centar Kluba“;

2. Kontakt i identifikacione podatke potrebne za poručivanje proizvoda u online prodavnici, odnosno njihovu isporuku/dostavu na zatraženu adresu;

3. Podatke o kupovini putem online prodavnice, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupovine;

4. Podatke iz korespondencije Korisnika sa Rukovaocem (uključujući njihov sadržaj);

5. Podatke o interakciji Korisnika sa internet stranicom koji se prikupljaju korišćenjem kolačića (eng. Cookies). Detalje o tehnologiji kolačića i njihovoj upotrebi na ovim internet stranicama potražite u odeljku 8. ovih Pravila (Pravila o kolačićima).

Putem ove internet stranice možemo da Vam ponudimo mogućnost komunikacije i povezivanja sa sadržajem društvenih mreža (npr. Facebook). Ako odlučite da koristite svoj profil sa društvenih mreža, imajte u vidu da društvena mreža, u zavisnosti od podešavanja Vašeg profila na društvenoj mreži, može sa nama da podeli neke informacije o Vašem profilu.

Ne prikupljamo i ne koristimo podatke o ličnosti maloletnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko je uopšte moguće saznati uzrast Korisnika), osim uz posebnu saglasnost roditelja koji je nadležan ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica. Ukoliko ste maloletni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje podatke o ličnosti (ime, prezime, adresa, telefonski broj, email ili druge podatke koji bi pomogli u Vašoj identifikaciji), jer ćemo obradu takve komunikacije morati da odbijemo. Ukoliko bi, usprkos prethodno navedenom, usledilo uspostavljanje kontakta na zahtev maloletne osobe, u slučaju prenošenja podataka o ličnosti od strane maloletne osobe, Pet Network SRB se ne može smatrati odgovornim i odbija da prihvati bilo kakve zahteve materijalne i/ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takvog kontakta.

3. Svrha obrade podataka o ličnosti

Pet Network SRB obrađuje podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

3.1. Otvaranje korisničkih naloga na internet stranici i/ili članskih profila u programima lojalnosti Pet Network SRB;

3.2. Obrada porudžbenica putem online prodavnice i isporuka/dostava poručenih proizvoda na adresu koju je Korisnik naznačio;

3.3. Pružanje različitih pogodnosti članovima programa lojalnosti Pet Network SRB (npr. Pet centar Klub);

3.4. Oglašavanje proizvoda i usluga putem elektronske pošte, mobilne telefonije ili tradicionalnom poštom, odnosno kurirskom dostavom (u granicama Vašeg pristanka);

3.5. Učestvovanje u anketama, upitnicima, nagradnim igrama i konkursima organizovanim od strane Pet Network SRB. Detalje o ovoj vrsti obrade potražite u odeljku 7. ovih Pravila (Ankete, upitnici, nagradne igre i konkursi);

3.6. Pružanje odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savete, komentare, prigovore i slično;

3.7. Izrada različitih izveštaja / statistika o načinu korišćenja internet stranice i usluga koje nudi, uključujući o tome kako su izvršeni ugovori sa Pet Network SRB;

3.8. Rešavanje svih sporova ili pritužbi koji se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti Pet Network SRB.

4. Prenos podataka trećim licima

Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim internet stranicama nikome izvan Pet Network SRB bez Vašeg pristanka, osim (1) u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obaveza, (2) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili telesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti, (3) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, (4) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke i (5) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa.

U cilju zaštite našeg legitimnog interesa, odnosno pružanja usluga održavanja softverskih rešenja za prodaju putem interneta, Vaši podaci o ličnosti, prilikom kupovine na Internetu ili prilikom registracije na ovim stranicama, mogu biti preneti van granica Republike Srbije, ali u svakom slučaju unutar EU, odnosno u Švajcarsku. Republika Hrvatska i Švajcarska Konfederacija su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, i smatraju se zemljama u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. Pravni osnov iznošenja podataka o ličnosti u ovom konkretnom slučaju jeste ugovor između Rukovaoca i obrađivača podataka sa sedištem van Republike Srbije.

Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati samo tokom vremena koje je neophodno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade.

Pet Network SRB može neke ili sve Vaše podatke o ličnosti otkriti sledećim primaocima, na način kako je dalje navedeno:

1. Osobama ovlašćenim za obradu podataka o ličnosti u ime i za račun Pet Network SRB, odnosno saradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih internet stranica (npr. pružaoci usluga izrade i održavanja internet stranica, pružaoci usluge dostave poručenih proizvoda ili promotivnih materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl., saradnici ili pružaoci usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.).

2. Pravnom zastupniku ili zastupnicima, u slučaju statusnih promena usled podele, pripajanja, restrukturisanja ili drugog prenosa kontrole u Pet Network SRB.

3. Drugim primaocima kojima je Pet Network SRB ovlašćen ili obavezan da otkrije podatke o ličnosti pojedinaca na osnovu važećih propisa.

5. Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Pet Network SRB d.o.o se obavezuje da će primeniti maksimalne sigurnosne standarde u svrhu zaštite interesa kupaca i sprečavanja eventualnih zloupotreba informacija. 

Transakcije plaćanja kreditnim i/ili debitnim karticama obavljaju se zaštićenim 3D-Secure protokolom autentifikacije sa 256-bitnom SSL enkripcijom, što se smatra sigurnim načinom obavljanja novčanih transakcija. Ova metoda omogućava siguran prenos informacija, i onemogućava neovlašćeni pristup podacima prilikom komunikacije između računara Kupca i  Shopify® i CorvusPay servisa (on-line operatera platnog sistema) i obrnuto.

Navedeni servis i finansijske ustanove (privredna društva koja se bave izdavanjem platnih kartica) razmenjuju podatke upotrebom virtuelne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa. Brojevi kreditnih kartica ne memorišu se i nisu dostupni Pet Network-u SRB. 

Pet centar ne može se smatrati odgovornim za zloupotrebe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posledica tehničko-sigurnosnog propusta sistema internet prodavnice ili propusta zaposlenog u Pet centru.

6. Poruke e-pošte

Kada nam pošaljete  elektronsku poštu (putem email poruke sa pitanjem, komentarom, prigovorom, savetom ili sl., ili putem obrasca za kontakt na internet stranici) sa ličnim podacima po kojima Vas je moguće identifikovati, upotrebićemo te podatke u svrhu ispunjenja Vašeg zahteva. Ukoliko to bude potrebno, Vaš email kao i poruku/zahtev koji ste nam uputili poslaćemo drugim saradnicima ili dobavljačima koji će moći najbolje da odgovore na Vaše pitanje.

Svi zaposleni i poslovni partneri Pet Network SRB d.o.o odgovorni su za poštovanje ovih Pravila.

7. Ankete, upitnici, nagradne igre i konkursi

Povremeno na našim internet stranicama sprovodimo ankete i upitnike. Tako prikupljeni podaci koriste se isključivo za potrebe Pet centra. Ako na našim internet stranicama ili sa nama povezanim društvenim mrežama objavimo rezultate anketa, oni će biti isključivo zbirni i neće sadržati nikakve lične podatke.

Naše internet stranice često sadrže obaveštenja o različitim nagradnim igrama koje organizujemo ili obaveštenja o otvorenim radnim mestima u Pet Network-u SRB. Za one nagradne igre i konkurse kojima je omogućen elektronski pristup, osim ako posebno nije drugačije navedeno u pravilima istih, Vaše lične podatke koristićemo samo u svrhu realizacije nagradne igre i konkursa (npr. za stupanje u vezu s pobednikom nagradne igre i ispunjenje naših zakonskih obaveza u vezi sa organizacijom konkursa, ili radi postupka selekcije u konkursu za radno mesto). Ne delimo te informacije ni sa kim izvan Pet Network-a SRB, osim sa pružaocima usluga koji nam pomažu u organizovanju nagradne igre ili konkursa i koji imaju zakonsku obavezu čuvanja privatnosti svih dostupnih podataka ili sa javnim telima u svrhu ispunjenja zakonskih obveza. Takođe, možemo da objavimo određene lične podatke (npr. ime, prezime i vrednost nagrade) kako bismo ispunili zakonske obaveze ili kako bismo osigurali transparentnost naših nagradnih igara i konkursa.

Pet centar ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovih internet stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namene.

8. Pravila o kolačićima

Internet stranica Pet centra koristi tzv. kolačiće (eng. „cookies“).

Kolačići su male tekstualne datoteke koje generiše server internet stranice i koje se putem internet pretraživača memorišu na uređaju Korisnika, a kako bi se Korisniku mogla pružiti što kvalitetnija usluga i sadržaji. Oni memorišu određene informacije (npr. željenog podešavanja jezika ili internet stranice, status registracije na korisnički nalog i sl.) koju Vaš pretraživač može reprodukovati kada se vratite na internet stranicu (u zavisnosti od trajanja kolačića).

Koristimo sledeće kategorije kolačića:

1. Kolačići neophodni za funkcionalnost internet stranice

Određeni kolačići su neophodni kako bi korišćenje ove internet stranice i njene osnovne usluge i funkcije bile moguće. Bez ovih kolačića, npr., nećete moći pristupiti određenim sigurnim područjima ili pratiti svoju korpu za online kupovinu. Ovi kolačići se ne mogu onemogućiti.

Koristimo sledeće neophodne kolačiće:

1 secure_customer_sig Necessary Shopify Shopify postavlja ovaj kolačić za upotrebu u vezi sa prijavom kupca.
2 _orig_referrer Necessary Shopify Shopify postavlja ovaj kolačić za upotrebu u vezi sa korpom za kupovinu.

2. Opcioni kolačići

Informacije od ovih kolačića pomažu nam da shvatimo kako naši Korisnici upotrebljavaju internet stranicu, sa svrhom unapređenja kvaliteta sadržaja prema Korisnicima i doživljaja pregleda. Opcioni kolačići uključuju kolačiće Google Analytics (čiji kolačići prate posećenost i analiziraju uspešnost internet stranice, a koje informacije su Pet Network SRB dostupne kao statistički podaci, bez podataka o ličnosti individualnih Korisnika), kao i kolačiće društvenih mreža (npr. Facebook i Instagram) koji omogućavaju Korisniku da određeni sadržaj podeli putem sopstvenog naloga na društvenim mrežama.

Koristimo sledeće opcione kolačiće:

1 localization Functional Flickr Flickr postavlja ovaj kolačić kako bi pratila upotrebu galerija fotografija ugrađenih s Flickra.
2 _hjAbsoluteSessionInProgress Functional Hotjar Hotjar postavlja ovaj kolačić da bi pratio prvu sesiju korisnika, koristeći Tačno/Netačno oznaku putem kolačića.
3 test_cookie Advertisement Doubleclick.net doubleclick.net postavlja ovaj kolačić kako bi utvrdio da li korisnikov veb pregledač podržava kolačiće.
4 _shopify_y Analytics Shopify Ovaj kolačić je povezan sa Shopify-jevim analitičkim paketom.
5 _shopify_s Analytics Shopify Ovaj kolačić je povezan sa Shopify-jevim analitičkim paketom.
6 _landing_page Analytics Shopify Shopify instalira ovaj kolačić kako bi pratio stranice kojima korisnici pristupaju.
7 _gcl_au Analytics GT Manager Google Tag Manager ovim kolačićem testira efikasnost oglašavanja veb lokacija koje koriste njihove usluge.
8 _hjTLDTest Analytics Hotjar Hotjar ovim kolaćem određuje najčešće upotrebljeni put kolačića koji se koristi umesto imena domaćina stranice.
9 hjSessionUser* Analytics Hotjar Hotjar ovim kolačićem osigurava da se podaci sa naknadnih poseta istoj stranici pripisuju istom korisničkom ID-u.
10 _hjFirstSeen Analytics Hotjar Hotjar postavlja ovaj kolačić kako bi identifikovao prvu sesiju novog korisnika.
11 hjSession* Analytics Hotjar Hotjar ovim kolačićem osigurava da se podaci sa naknadnih poseta istoj stranici pripisuju istom korisničkom ID-u.
12 _shopify_sa_t Analytics Shopify Shopify postavlja ovaj kolačić u svrhu marketinga i preporuka.
13 _shopify_sa_p Analytics Shopify Shopify postavlja ovaj kolačić u svrhu marketinga i preporuka.
14 __kla_id Analytics Klaviyo Klaviyo postavlja ovaj kolačić kako bi prikupio informacije o ponašanju posetilaca.
15 _ga_* Analytics Google Analytics Google Analytics postavlja ovaj kolačić kako bi skladištio i brojao posete stranici.
16 _ga Analytics Google Analytics Google Analytics postavlja ovaj kolačić kako bi izračunao podatke o posetiocima, sesijama i kampanjama. 
17 _fbp Analytics Facebook Facebook postavlja ovaj kolačić kako bi prikazao reklame ili na Facebooku ili na drugoj digitalnoj platformi.


Kada prvi put pristupite internet stranici, pojaviće se natpis koji upozorava na postojanje kolačića i traži Vašu saglasnost za njihovo prihvatanje. Nastavkom pregleda internet stranice, prihvatate korišćenje kolačića.

U meri u kojoj se kolačići koriste na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo u svakom trenutku da povučete ranije datu saglasnost za korišćenje kolačića na ovoj web stranici, na linku Upravljanje kolačićima.

https://www.pet-centar.rs/gdpr.aspx

Korisnik internet stranice putem podešavanja svog internet pretraživača uvek može samostalno da reguliše (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića. Napominjemo da onemogućavanje kolačića može uticati na funkcionalnost i Vašu interakciju sa internet stranicom, i isključujemo svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvaliteta sadržaja internet stranice u svim slučajevima regulisanja primanja kolačića od strane Korisnika.

Dodatne informacije o konfigurisanju podešavanja internet pretraživača za kolačiće možete pronaći na sledećim linkovima:

  • ovde saznajte više o načinu privatnog pregleda i podešavanju  kolačića u pretraživaču Firefox,
  • ovde za čitanje o načinu anonimnog pregleda i podešavanju kolačića u pretraživaču Google Chrome,
  • ovde pročitajte način rada "InPrivate" i podešavanjima kolačića u pretraživaču Internet Explorer,
  • ovde za više informacija o modusu "Privatna navigacija" i podešavanjima kolačića u pretraživaču Safari.

Korišćenjem ovih internet stranica smatraće se da su Korisnici u svakom trenutku upoznati i saglasni sa uslovima korišćenja, uključujući odredbe o obradi i zaštiti podataka o ličnosti i mogućnostima u vezi sa kolačićima.

Rukovalac napominje da se profilisanje opcionim kolačićima vrši anonimno i automatski, i isključivo u svrhu prilagođenog ciljanja oglasa za koje Rukovalac procenjuje da su relevantni za prikazivanje ciljanoj publici, pri čemu se ne spremaju direktni lični podaci ili podaci o ličnosti, pa u tom smislu nema posledica po prava Korisnika.

9. Prava korisnika

Davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti nije obavezno, ali odbijanje davanja pristanka na obradu podataka kako je iznad navedeno, može Korisniku onemogućiti korišćenje svih ili nekih sadržaja koje nudi internet stranica, ili onemogućiti dobijanje informacija o proizvodima/uslugama u ponudi Pet centra (Pet Network SRB).

Slanjem podataka o ličnosti Pet Network SRB, Korisnik se ne odriče prava zagarantovani pozitivnim propisima Republike Srbije kojima se štite podaci o ličnosti, a posebno prava da zahteva ispravku sopstvenih podataka o ličnosti ako su isti nepotpuni, netačni ili neažurirani ili brisanje sopstvenih podataka o ličnosti iz zbirke ukoliko njihova obrada nije u skladu sa odredbama pozitivnih propisa Republike Srbije, kao i u drugim slučajevima koje Zakon predviđa.

U meri u kojoj se obrada Vaših podataka o ličnosti zasniva isključivo na Vašem pristanku, imate niz prava, uključujući:

a) Pravo na pristup: Ovo pravo podrazumeva pravo Korisnika čiji se podaci obrađuju da zahteva da ga Rukovalac tačno i potpuno obavesti o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, da zahteva pristup tim podacima, kao i da zahteva sledeće informacije: o svrsi obrade; o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju; o primaocu ili vrstama primalaca kojima su njegovi podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno o primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama; o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti ili o kriterijumima za određivanje tog roka; o postojanju prava da od Rukovaoca zahteva ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, o postojanju prava na ograničenu obradu, kao i prava na prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti; o pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“); dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti i o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke uključujući profilisanje u skladu sa Zakonom, kao i o drugim pravima iz Zakona.

Korisnik ima pravo da zahteva od Rukovaoca da mu izda kopiju podataka koje obrađuje. Rukovalac može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Korisnik.

Pravo na pristup se može ograničiti, u celini ili delimično, samo u onoj meri i u onom trajanju u kome je takvo ograničenje neophodno i predstavlja srazmernu meru u demokratskom društvu, uz poštovanje osnovnih prava i legitimnih interesa lica čiji se podaci obrađuju, a u svrhe propisane Zakonom (npr. zaštita javne bezbednosti, zaštita nacionalne bezbednosti i odbrana i dr.).

b) Pravo na ispravku i dopunu: Ovo pravo obuhvata pravo Korisnika da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik ima pravo da dopuni svoje nepotpune podatke o ličnosti, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Registrovani Korisnici u svakom trenutku imaju pristup svojim podacima i mogu ih urediti/izmeniti direktno putem korisničkog naloga.

c) Pravo na brisanje podataka o ličnosti: Korisnik ima pravo da Rukovaocu podnese zahtev za brisanje svojih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše podatke o ličnosti Korisnika iz razloga propisanih važećim Zakonom i to ako: podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu koga se obrada vršila u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu; lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu u skladu sa Zakonom; podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; podaci  o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca; podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u skladu sa Zakonom.

Prethodno opisano pravo Korisnika može biti isključeno u meri u kojoj je obrada neophodna, iz razloga propisanih Zakonom.

Registrovani Korisnici u svakom trenutku mogu sami obrisati svoj korisnički nalog.

d) Pravo na ograničenje obrade: Korisnik ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Rukovaoca, ako je ispunjen jedan od uslova propisan članom 31. Zakona.

Rukovalac ima obavezu da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju takvih podataka ili ograničenju njihove obrade, u skladu sa Zakonom.

e) Pravo na prenosivost podataka

Ovo pravo omogućava Korisniku da svoje podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio Rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i prenese ih drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 36 Zakona.

Predmetno pravo obuhvata i pravo Korisnika da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Rukovaoca kome su prethodno dostavljeni, ukoliko je to tehnički izvodljivo.

f) Pravo na prigovor

Korisnik ima pravo da podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Zakonom.

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.

Korisnik može da podnese prigovor i elektronskim putem.

g) Pravo na opoziv pristanka: Korisnici u svakom trenutku imaju pravo da opozovu ranije dat pristanak za obradu podataka o ličnosti.

Napominjemo da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Ukoliko želite samo da promenite podešavanja pristanka za oglašavanje proizvoda i usluga, isto možete u svakom trenutku samostalno da podesite u okviru svog korisničkog naloga.

h) Pravo na pritužbu Povereniku: Ukoliko Korisnik smatra da su mu povređena prava propisana važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilima, odnosno da je obrada podataka o ličnosti Korisnika izvršena suprotno odredbama Zakona, Korisnik ima pravo da podnese pritužbu Povereniku, u skladu sa važećim Zakonom.

Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo Korisnika da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

j) Pravo na naknadu štete i sudsku zaštitu: Korisnik koji je pretrpeo materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog povrede odredaba Zakona od strane Rukovaoca, ima pravo na novčanu naknadu ove štete od Rukovaoca.

Rukovalac se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da ni na koji način nije odgovoran za nastanak štete.

Korisnik ima pravo na sudsku zaštitu ako smatra da mu je, suprotno Zakonu, od strane Rukovaoca radnjom obrade njegovih podataka o ličnosti povređeno pravo propisano Zakonom.

Podnošenje tužbe sudu ne utiče na pravo Korisnika da pokrene druge postupke upravne i sudske zaštite.

U zavisnosti od zahteva Korisnika, Pet Network SRB se obavezuje da će:

1. Potvrditi Korisniku da li obrađuje ili ne obrađuje podatke o ličnosti koji se odnose na tog Korisnika, kao i da će pružiti ostala obaveštenja zahtevana u skladu sa važećim Zakonom.

2. Ispraviti, dopuniti, ažurirati ili izbrisati bez odlaganja podatke o ličnosti koji se odnose na Korisnika, odnosno privremeno prekinuti i obustaviti obradu podatka o ličnosti.

3. Ograničiti ili prestati s obradom podataka o ličnosti Korisnika.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Rukovalac će bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavestiti Korisnika.

10. Kontakt

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, kao i radi ostvarenja ranije navedenih prava i zahteva, možete se obratiti licu za zaštitu podataka Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o. slanjem email poruke na zastita.podataka@pet-centar.rs ili poštom na adresu sedišta Pet Network SRB veterinarska apoteka d.o.o.: Bulevar Milutina Milankovića 1v, 11070 Beograd. Pet centar ne odgovara na anonimne zahteve.

 

WISHLIST

Vaša korpa je prazna.

Dodajte proizvode u korpu

Nastavite kupovinu
0