Marija Tetkic v3

Odgovara:
Marija Tetkić, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Poštovani, imamm tigricu staru nešto više od godinu dana. U posledenje vreme konstantno povraća nakon svakog obroka. Ponekad se javi i bela pena prilikom povraćanja. Danas je nosim na pregled kod svog veterinara, ali bih Vas zamolio za par osnovnih informacija na ovu temu.
Hvala na savetu. Vladimir

O: Povraćanje kod ptica ne treba olako shvatiti. Mnogobrojni su razlozi koji ga izazivaju, od ozbiljnih infekcija (virusi i bakterije, gljivice i paraziti) do pogrepne ishrane. U mnogim slučajevima infekcije su posledica stresa i dolaze sekundarno na oslabljeni imunitet, a ne treba zaboraviti ni mogućnost kontaminacije hrane i vode. Kao bakterijski uzročnici bolesti navode se Mycobacterium, Megabacteria, Pasteurella, Salmonella, a od gljivica Candida, Aspergillus, Mucor. Osim navedenog, povraćanje može biti i posledica stranog tela, kamenaca, proširenja i upale voljke te oboljenja ostalih organa od koji su najčešće bolesti srca, jetre, bolesti bubrega, dijabetes, perotonitis, itd.

Svakako treba obratiti pažnju i na hranu kojom hranite svoju pticu jer su posebno mlade ptice osetljive na temperaturu i konzinstenciju hrane i na višak proteina i vitamina D u hrani. Manjak vitamina A, E, selena kao i višak gvožđa, takođe mogu biti uzrokom povraćanja.

S obzirom da Vaša ptica ne jede, u svakom slučaju preporučujem da posetite veterinara. Papagaji znaju oflično "sakrivati" simptome i zato je često veoma važna pravovremena intervencija.

 

OZNAKE: