Nikola Misic, DVM


Odgovara:
Nikola Mišić, dr. vet. med.
Pet centar, Senatandrejski put 11 (BIG), Novi Sad

P: Imam zeca u pitanju je mužjak lavlja glava. Ima teranje, da li je njihov životni vek manji odnosno da li im utiče na zdravlje to što nemaju partnerku tj nemaju odnose. Jer iskreno nisam za kastraciju, ali ukoliko im to utiče na zdravlje odlučila bih se za tu soluciju, Nataša


O: Razlog zbog kojeg se vlasnici kunića odlučuju na sterilizaciju/kastraciju je izostanak teranja. Dakle, ženka neće biti nervozna, neće imati lažne trudnoće ni potomstva. Smanjena je teritorijalnost, a samim time i mokrenje i obavljanje nužde u svrhu obežavanja teritorije.


Takođe, svaka trudnoća predstavlja opterećenje za organizam. Glavna indikacija za sterilizaciju jeste smanjena koincidencija tumora mlečne žlezde i reproduktivnih organa.


Ukoliko kunića ne držite za rasplod, preporuka je da se sterilizacija obavi pre prvog teranja jer se tako značajno smanjuje učestalost nastanka kanceroznih tvorevina, a ukoliko se ipak razviju stopa preživljavanja je nešto duža kod sterilisiranih jedinki, naročito kod onih koje su sterilizacija obavi pre prvog teranja. Patuljasti kunići dostižu polnu zrelost s 3-4 meseca.


Međutim, važno je uzeti u obzir i činjenicu da svaka operacija predstavlja potencijalni rizik, zbog stavljanja u anesteziju i zbog potencijalne postoperativne infekcije. Ukoliko se odlučite za sterilizaciju, savetujem Vam da zahvat obavite u veterinarskoj ambulanti specijalizovanoj za male životinje ili u ambulanti s iskustvom izvođenja sterilizacije kunića.


Kao što je to slučaj kod ljudi, tako i kod životinja ne možemo predvideti koju će starost doživeti. Očekivani životni vek kunića je oko 10 godina. Možemo samo istaknuti da sterilizirane ženke imaju značajno manju učestalost tumora mlečnih žlezda i reproduktivnog sistema, posebno ženke sterilizirane pre prvog teranja.