Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam dva para kunića. Jedan par su dva mužjaka i jedan od njih je sterilisan, a drugi nije. Lepo se slažu, pa ne znam da li da sterilišem i drugog?Drugi par su mužjak koji je sterilisan i ženka koja nije sterilisana. Rekli su mi da ako ženka nema ni jedan okot moze da dobije rak materice. Da li da je sterilišem? Generalno ja nemam ni sa jednim parom problema osim što su ovi sterilisani mirniji od ovih koji nisu. Marina

O: Kastracija kod mužjaka kunića vrši se iz dva razloga. Prvi  razlog je da bi se sprečilo neželjeno parenje, a sa druge strane da bi im se umanjila agresivnost.

Što se tiče sterilizacije ženke, prema nekim istraživanjima, kod ženki starijih od dve godine, povećava se mogućnost nastanka tumoroznih promena na materici, koje je vrlo teško dijagnostikovati u početnoj fazi  pa može nastati teško i ne izlečivo oboljenje. Tumori materice se mogu javiti i kod starijih  jedinki koje su imale jedan ili više okota.
 
Imajući sve ovo u vidu, da bi sprečili agresivno ponašanje, kao i nastanak oboljenja, ukoliko ste čvrsto rešili da ne želite potomstvo Vaših ljubimaca, preporučuje se sterilizacija ženki odnosno kastracija mužjaka.