Nikola Misic, DVM


Odgovara:
Nikola Mišić, dr. vet. med.
Pet centar, Senatandrejski put 11 (BIG), Novi Sad

P: Htela bih da kupim jednu činčilu. Ali ne znam da li je bolje da uzmem mužjaka ili ženku. Prijatelj mi je rekao da ženke više vole da se maze od mužjaka. Da li je to tačno ili su isti po ponašanju?
O: Dvoumljenje oko odabira pola uobičajeno je kod potencijalnih vlasnika činčila. Iako je svaka činčila posebna, ipak je uočena razlika između njih s obzirom na ponašanje kod odbrane.

Činčile oba pola u slučaju opasnosti beže od izvora opasnosti, proizvode zvuk poput lajanja i opiru se svakom pokušaju držanja, i ukoliko osete da su ugrožene mogu lagano da ugrizu ali ženka može stati na zadnje noge i poprskati Vas urinom. Naime, ovakvo ponašanje je uočeno jedino kod ženki iz razloga što ovo koristi u slučajevima borbi svojih potomaka.

Ipak pri odabiru činčile, bez obzira bila to ženka ili mužjak, imajte na umu da je svaka različita, individualna. Neke su vrlo aktivne, neke su sporije i vole da "lenčare", neke su opreznije, neke agresivnije ili teritorijalne. Važno je naučiti i prepoznati temperament i osobenost činčile koju ćete nabaviti i poštovati njeno ponašanje, a to je jedini način uspostavljanja poverenja i povezanosti sa Vašim ljubimcem, odnosno osiguravanja suživota na međusobno zadovoljstvo.

Na kraju moram da napomenem da je najbolja varijanta držati činčile u paru.
O društvu za činčila možete detaljno pročitati u tekstovima Društvo za činčilu i razlike u polovima/Polna zrelost činčile i Odnos dveju činčila različitog pola/Polni ciklus i skotnost.