Odgovara:
Nikola Mišić, dr. vet. med.,
Pet centar, Senatandrejski put 11, Novi Sad

P: Mojoj maci je otpala cela koža od repa, uzrok je to što se uhvatila u neku zamku. Odran joj je ceo rep kako je pokušavala da pobegne. Pa me interesuje da li će da joj ponovo izraste dlaka? Unapred hvala. Dragana

O: Povrede ili rane predstavljaju oštećenja tkiva, nastala delovanjem nekog štetnog agensa.

S obzirom na uzrok, rane mogu da budu mehaničke, termičke, hemijske, električne, bakterijske ili radijacijske.

U užem smislu, povreda je oštećenje nastalo delovanjem mehaničke sile. Sve povrede mehaničke etiologije dele se na zatvorene i otvorene rane. Otvorene rane predstavljaju prekid kontinuiteta kože ili sluzokože, a dele se prema spoljnom izgledu i uzroku na: ubodne rane (vulnus punctum ili ictum), posekotine (vulnus scisum), razderotine (vulnus laceratum), razderotine i nagnječenja (vulnus lacerocontusum), ugrizne rane (vulnus morsum), nagnječenja (vulnus contusum ili cesifacta - tupi udarac), prostrelne i ustrelne rane (vulnus sclopetarium, vulnus explosivum).

Rep mačke čine koža sa potkožnim tkivom, mišićima, krvnim sudovima i nervima, kao i repnim pršljenovima. Sve vrste povreda repa, bilo da se radi o nagnječenju, ogrebotini, rani ili prelomu pojedinih pršljenova, iziskuju veterinarski pregledi i nadzor, kao i eventualno potrebnu intervenciju.

Zarastanje rane je individualne prirode, kvalitetnije je i brže kod mladih životinja, odnosno, kod dobro držanih i kod životinja u dobroj kondiciji. Naravno, kod starijih životinja i kod životinja koje su slabije uhranjene ili imaju narušen imunološki sistem različitom etiologijom, sam period zarastanja se bitno prolongira i često se može dodatno zakomplikovati.

Sam proces zarastanja odvija se na dva načina: reparacijom ili regeneracijom. Regeneracija je proces stvaranja identičnog tkiva na mestu rane, a reparacija je proces zamene tkiva (povređenog tkiva) vezivnim, ožiljnim tkivom. Poželjna je regeneracija, jer reparacijom nastaje ožiljno tkivo.

Koža i sluznica imaju veliku moć regeneracije epitelizacijom.

Svaka rana se primarno podrazumeva inficiranom, pa joj se kao takvoj i pristupa. To podrazumeva, da je potrebno preduzeti određene mere kako bi se zaustavilo krvarenje, suzbila bol, sprečila pojava infekcije, sprečile komplikacije,...

Iz tog razloga, svaka rana mora da se primarno obradi pa tek onda lečiti.

Rane zarastaju na nekoliko načina: primarno (cikatrisatio per primam intentionem), sekundarno (cikatrisatio per secundam) i zarastanje pod krastom (cikatrisatio sub crustam). Od mnogih faktora zavisi kako će rana da zaraste: o tačnoj adaptaciji rubova rane, o infekciji, prisutnosti stranih tela...

Ukoliko su oštećenja kože duboka sa velikim površinama ožiljnog tkiva na tim mestima neće nići nova dlaka.

Moj savet je da svakako posetite veterinara jer svaka zapuštena povreda može da završi ozbiljnim komplikacijama ili trajnim deformacijama.

OZNAKE: