Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam ženkicu nimfe staru oko deset godina. Nosila je jaja uzastopno par godina, ali primetila sam da ih ne nosi možda zato što joj ne poklanjamo toliko pažnje, dolaskom bebe. Kupili smo joj mužjaka starog oko godinu, napravili gnezdo, ali već mesecima ništa. Čini mi se da se slažu ali ne nosi jaja i ne deluju mi "srećno". Molim za savet, unapred zahvalna, Nela

O: Nimfe su spremne za parenje već sa 9 meseci. Da bi došlo do parenja, neophodno je da se ptice prihvate među sobom. Ponekada prihvatanje ženke od strane mužjaka traje duže, a može se desiti da se nikada ne prihvate.

Međutim većina parova se prihvati nakon nekog vremena i pari. Znaćete da je ženka prihvatila mužjaka ukoliko ga ne tera sa prečke, ukoliko ga ne napada često kad joj se približi, ukoliko mu dozvoljava da je kljunom češka po glavi i vratu i odgovara na njegovo udvaranje i pesmu - umiljavanjem.

Proleće, tj. duži sunčani periodi stimulativno deluju na ptice, kao i pojačana ishrana i velika količina hrane. Uz pojačanu ishranu možete koristiti multivitaminske preparate koji su namenjeni pticama koje se koriste za odgoj mladih (Ferivit).

Nakon parenja, neophodno je postaviti im gnezdo. Ženka nakon 7 - 10 dana od parenja počinje da nosi jaja i snese ih uglavnom 2 - 8. Oboje, mužjak i ženka, sede na jajima. Posle 18 - 21 dana izlegu se mladi. Oba roditelja su vrlo brižna i brinu se o ishrani malih ptića.

OZNAKE: