Marija Tetkic v3

Odgovara:
Marija Tetkić, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

 

P: Dali može roborovski hrčak da se drži zajedno s ruskim? Da li se može pariti sa takvima? ja sam mislio da sparim mužjaka roborovskog sa ženkom ruskog. Ako se mogu pariti različite vrste pasa, zašto ne mogu i hrčaka? Pozdrav, Arsenije

O: Psi različitih rasa pripadaju istoj vrsti životinja, što znači da imaju isti genom, pa je parenje moguće.

Roborovski hrčak i ruski hrčak su dve različite vrste sa različitim genetskim materijalom, i kao takve ne mogu se pariti i imati potomstvo.

Osim toga ruski hrčak je izuzetno agresivan i napao bi svakog drugog hrčka. Mužjaci ruskog hrčka kada dostignu polnu zrelost pokazuju agresivnost i prema mužjacima iste vrste.


Nekad je moguće upariti i takve životinje, ali kada se njihov genom veoma malo razlikuje. Parenje ove dve vrste hrčaka je u domenu eksperimenta i verovatno bi bilo neuspešno, ali ne mogu da kažem da je i nemoguće.

Mogu samo da pretpostavim da bi ruski hrčak, kao veoma agresivna vrsta, napao roborovskog hrčka i naneo mu smrtonosne povrede, pa i sa te strane smatram da je njihovo uparivanje nemoguće.

Ne preporučujem Vam da spajate ova dva hrčka jer bi posledice mogle biti fatalne.