Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Moja zečica je trebala da se okoti ali nisam znao da je skotna. Odneo sam je kod nekog čoveka da se pari a ona se okotila dva dana kasnije i mužjak od tog čoveka je pobio šest malih kunića. Od tada ona samo reži. Koliko posle toga mogu da je stavim da se pari?
Hvala, Aco

O: Kod zečica se estrus javlja na svakih 14 - 16 dana. Estrus se karakteriše prokvašenjem vulve i promenom boje: postaje izrazito crvene boje. Ponašanje zečice je takođe promenjeno.

Posle parenja, 12. dana se može utvrditi graviditet. Postojanje graviditeta utvrđuje veterinar palpacijom abdomena. Kod zečica se često javlja lažni graviditet.

Posle parenja dolazi do koncepcije. Period graviditeta traje 31 - 33 dana. U ovom periodu je neophodno dosta pažnje posvetiti pravilnoj ishrani, adekvatnoj higijeni smeštaja i poštedeti zečicu svakog stresa. Period graviditeta zavisi od broja fetusa. Naime, začice koje imaju manji broj fetusa, nose uglavnom 33 dana dok starije zečice sa većim brojem fetusa nose oko 31 dan.

Posle partusa se zečica može ponovo pariti najranije za 7 - 21 dan, ali preporučljivo je ipak sačekati da taj period bude oko 35 - 42 dana posle partusa.

Agresivno ponašanje Vaše zečice je verovatno posledica stresa koji je doživela, stoga Vam savetujem da sačekate i 42 dana do ponovnog parenja, kako bi se što bolje telesno ali i emotivno oporavila.