Milan Milanovic v3

Odgovara:
Milan Milanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Pre 3 dana mi se okotila ženka hrčka. Neposredno pre okota sam odvojio mužjaka hrčka u zaseban terarijum kako ne bi došlo do toga da mužjak pojede male. E sad mene interesuje, da li i kada mogu mužjaka da vratim ženki i mladuncima? Mužjak do sada prema ženki nije pokazivao znakove ne trepeljivosti, a na društvo je navikao s obzirom da je u Pet shopu iz kojeg sam ga nabavio bio sa svojom ženkom i još jednim parom hrčaka. Sergej

O: Hrčak se razmnožava brže od svih ostalih sisara, što je važno imati na umu pri nabavci leminga različitog pola s namerom njihova zajedničkog držanja.


Naime, ženke se mogu razmnožavati već od šeste nedelje života, a graviditet traje oko 16 dana. Okoti se prosečno 6 mladunaca, iako su moguće varijacije od 2 - 15. Već 24h nakon poroda ženka ulazi u estrus te može opet ostati gravidna. Nakon 4 nedelje mladunci se mogu odvojiti od majke, a nakon 3 meseca potpuno su odrasli. Kada se leminzi drže u paru mogu se reprodukovati svakih 21 - 25 dana.

Nakon okota ženka može da odbaci ili čak pojede leglo. Da bi se takve situacije sprečile, ženku ne bi trebalo uznemiravati, dirati mlade jer time možete uneti svoje mirise u leglo koji su za majku neprihvatljivi, takođe majka mlade moze biti agresivna prema mladima ukoliko su nevitalni ili slabo vitalni, bolesni, zakržljali. Jedan od razloga odbacivanja legla može biti i nedovoljna ili neadekvatna ishrana majke.

U optimalnim uslovima držanja leminzi se lepo slažu, međutim ukoliko je njihova kolonija prerasla životni prostor može doći do tuče i u tim uslovima koloniju bi trebalo razdvojiti.

Muzjaci se obično odvajaju od ženke pred očekivani porod i drže odvojeni do osamostaljivanja mladih. Nekada oni mogu ostati i zajedno u toku odgajanja mladih ali tako nešto se ne savetuje zbog veće sigurnosti. Ukoliko nemate opciju i morate da ih spojite tada bi trebalo da pratite njihove reakcije i ukoliko primetite agresivnost morate ih ponovo odvojiti.