Odgovara:
Bojana Vučetić Čovilo, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Moja maca je omacila prvi put pre 5 dana 3 mačeta, jedno smo našli mrtvo, dva su preslatka i živahna. Našli smo samo krvavu vodu na najlonu. Brine me šta je sa ostalim posteljicama koje nismo našli. Ona je od rođenja jela samo hranu za mačke stara je 9 meseci. Večeras sam videla dve fleke krvi na repu sa unutrašnje strane čini mi se da su friške. Šta bi to moglo biti? Unapred vam hvala na odgovoru. Pozdrav, Sonja
O: Nakon porođaja kod porodilje nastupa period u kojem nestaju promene uzrokovane gravidnošću i porođajem, a taj period se naziva babinje ili puerperijum. Babinje je fiziološki završetak jednog reproduktivnog ciklusa pa su i promene koje ga prate fiziološke.

Nakon porođaja potrebno je određeno vreme da se promenjeni polni organi vrate u prethodno stanje. To zavisi od higijenskim prilika u kojima životinja boravi, da li se kvalitetno hrani, koliko se kretala za vreme graviditeta, od težine porođaja...

U tom periodu dolazi do čišćenja materice, koje se vidi u obliku sluzavog sekreta. U početku je tamno smeđe do čokoladne boje i obilnije, kasnije je sve više prozirno, a na kraju ima izgled bezbojne sluzi. Takvo stanje može potrajati 5 do 10 dana nakon porođaja, tako da je lagano krvarenje koje ste primetili očekivano nakon porođaja.

Ukoliko bi krvarenje sledećih dana postalo obilnije s primesama friške krvi, macu odvedite na pregled kod veterinara.

Mačka sama pojede posteljicu pošto mačići izađu. Ovo eventualno može izazvati proliv kod mačke, ali najpre predstavlja prirodnu pojavu kod mačaka.

O okotu mačke možete pročitati u odgovorima Graviditet i porođaj mačke, Skotnost i okot mlad mačke i briga o mladuncima, Graviditet mačke i briga o okotu i Graviditet i okot.

OZNAKE: