Milan Milanovic v3

Odgovara:
Milan Milanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Da li po su dve kapi tečnog Ivermektina na vratu goluba dovoljne da eliminiše spoljne i unutrašnje parazite na njemu i koliko traje dejstvo? Hvala, Aleksandar


O: Ivermektin je antiparazitik i pripada grupi makrocikličnih laktona. Jedinjenja ove klase imaju jedinstveno delovanje na endo- i ektoparazite.


Selektivno i sa visokim afinitetom se vezuju za glutamat - zavisne hloridne kanale koji se nalaze u nervnim i mišićnim ćelijama beskičmenjaka. Ovo dovodi do povećanja propustljivosti ćelijske membrane za hloridne jone sa pratećom hiperpolarizacijom nervnih i mišićnih ćelija, što rezultira paralizom i uginućem parazita.


Jedinjenja ove grupe takođe su agonisti za GABA receptore.
Povećavaju oslobađanje GABA-e i vezivanje za GABA-ergičke receptore u sinaptozomima nervnog sistema, što dovodi do aktiviranja receptorskih jonskih kanala u ćelijskoj membrani neurona, hiperpolarizacije membrane neuronske ćelije i inhibicije neurotransmisije, tj. paralize. Ivermektin deluje na odrasle i larvene oblike (IV) stadijum nematoda i artropoda.

Ivermektin je lek koji ćete dobiti od strane veterinara kada ptica bude pregledana. S obzirom da nije moguće dozirati lekove bez informacija o koncentraciji aktivne supstance i bez sigurno postavljene dijagnoze najsigurniji način primene leka određuje veterinar koji je dijagnostikovao oboljenje.
 
Golubovima se aplikuje 0,5 ml topikalno na kozu vrata u obliku  0.02%-tnog rastvora, a ona se priprema od 1% rastvora mešanjem sa propilen - glikolom. Terapija se ponavlja za 7-14 dana u zavisnosti od uzročnika bolesti.

Savetujem Vam da se pre aplikacije leka posavetujete sa Vašim veterinarem.


OZNAKE: