Odgovara:
Nikola Mišić, dr. vet. med.,
Pet centar, Senatandrejski put 11, Novi Sad

P: Imam malu beba barsku kornjaču, našao sam je prošle godine i za tih godinu dana kornjača je bila živahna, međutim juče malo je duže ostala u hladnijoj vodi i nije htela da klopa, jutros smo primetili da se kornjača uopšte ne mrda niti otvara oči, ne znam da li je uginula, molim za pomoć, Nenad
O: Barskoj kornjači potrebno je najmanje 150 litara vode i dobar podni ili kanisterski filter. Pošto većina hibernira u prirodi, oni koji su u zarobljeništvu moraju biti na konstantnoj temperaturi 22-25 C. Izuzetni su penjači i nije im problem da se penju i uz okolni zid. Mesta za sunčanje moraju biti sakrivena jer je ova kornjača sramežljiva pa se češće sunča u plićacima ili viseći na bujnoj vegetaciji pri samoj površini vode.

S obzirom da je Vaša kornjača bila izložena niskoj temperaturi moguće je da je u fazi pripreme za hibernaciju. Hibernacija (lat. hiberno – zimovati) podrazumeva svojstvo životinje da postigne duže vremensko telesno mirovanje tokom jeseni i kasne zime. Hibernacija započinje u vreme rane jeseni (od septembra do maja). Ponekad, kada se kornjače drže u uslovima u kojima temperatura ne pada i kada režim svetla ostane pojednako dugačak, one preskaču hibernaciju.

Više o hibernaciji barske kornjače, kao i njenim ostalim karakteristikama, pisala je koleginica Bojana Vučetić Čovilo, dr. vet. med., u tekstu koji glasi Barska kornjača.

U slučaju da kornjača upadne u hibernaciju najbolje bi bilo posavetovati se sa stručnjakom, herpetološkim društvom ili veterinarom koji će najbolje reći kakav je dalji postupak. Možete kornjaču odneti na Fakuletet veterinarske medicine u Beogradu, gde kolege imaju ogromno iskustvo u ovom polju. Ukoliko se na osnovi pregleda odluči da kornjačica mora ostati u hibernaciji morate joj obebezbediti uslove za tako nešto.

Hibernaciju mogu preživeti samo životinje dobre telesne težine i zdravlja. Kontrola težine pre hibernacije i pretraga izmeta na parazite je neophodna pre hibernacije kornjače.
Kornjača sve manje jede i nekoliko nedelje pre hibernacije uopšte ne jede jer mora da isprazni probavni trakt. Ako uđe u hibernaciju s hranom u probavi, hrana će truliti i nastaće gasovi će ubiti kornjaču.

Kada se pravi veštačko jezero za kornjače, mora se voditi računa da im se izlaz na obalu napravi postepen. To znači da duboka voda ne sme biti odmah blizu obale, nego treba postepeno ići u dubinu. Razlog za to je što kornjače posle hibernacije nemaju odmah snage za plivanje na površinu, nego moraju hodati do površine. Ako je nagli izlaz na obalu kornjače neće moći da izaću i lako je moguće da se utope. Najmanja dubina vode mora imati 1,20 m, zbog hibernacije koju kornjača drži na dnu jezera.

Savetujem Vam, zatim, da kada bude tople vreme da je vratite u stanište gde je bila, naravno samo ako je potpuno zdrave i da nabavite kornjače iz uzgoja, koje su namenjene da se drže kao kućni ljubimci. Naime, osim što je barska kornjača zaštićena i zabranjeno ju je držati u zatočeništvu, s godinama barska kornjača postane potpuno letargična i apatična u zatvorenom prostoru.

Pozivam Vas da posetite naše prodavnice, gde možete naći kopnene ili šumske kornjače koji se drže kao kućni ljubimci. O Testudo hermani kornjača opširno možete pročitati u tekstu Šumska kornjača – adekvatni uslovi za život.

Svakako je vrlo pohvalna Vaša briga i trud oko osiguravanja uslova za držanje kornjačice u akvaterarijumu, ali barsku kornjaču jednostavno nije moguće držati u takvim uslovima.