Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Mom mačku je ustanovljena kila kada je imao tri meseca. Tada mi je jedan veterinar rekao da ne mora da se operiše i da može sa kilom da živi ceo život. Mačak sada ima godinu i po dana i nikada nije imao nekih problema, osim što se ne rado penje na malo veće visine.  Zanima me da li mu u tom "macijem pentranju" pravi probleme kila ili je to njegova narav? Da li bi mogla sada da ga odvedem na operaciju ili je bilo bolje da sam to uradila kada je bio mali? Ana

O: U jedan od oblika promena položaja creva, ali i drugih organa trbušne duplje ubrajamo i hernije (u narodu poznata kao kila).

U užem smislu taj pojam označava ispadanje creva, ali i drugih organa trbušne duplje kroz urođeni ili stečeni otvor na trbušnom zidu s tim da se pomenuti organi nalaze u tzv. hernijalnoj kesi, koju sačinjava trbušna maramica, a pokriva je intaktna koža. Sadržaj kile najčešće čine creva, trbušna maramica, a ređe drugi organi trbušne duplje. Postoje mnogobrojne podele hernija - po  načinu njihovog nastanka, sadržaju hernije, kao i njihovoj lokalizaciji.

Urođene hernije nastaju kroz prirodne otvore na trbušnom zidu. Urođene hernije, odnosno sklonost njihovom nastanku je nasledna. Stečene hernije nastaju najčešće kao posledica raznih trauma kao što su udarci, padovi, saobraćajne nezgode, usled čega dolazi do pucanja mišića trbušnog zida. Ove takozvane traumatske hernije mogu da se nalaze na različitim delovima trbušnog zida, a lokalizacija im zavisi od toga koji je trbušni mišić pukao (najčešće su na nižim delovima trbušnog zida). Spoljašnje hernije su vidljive kao bezbolan otok koji može biti različite veličine, ograničen, flukturirajuće konzistencije, a sadržaj se lako može  potisnuti u trbušnu duplju, kada se može i opipati hernijalni otvor (prsten).

Kao komplikacija hernije može doći do ukliještenja hernijalnog sadržaja u hernijalnom prstenu kada dolazi do promene opšteg stanja životinje - naglog pogoršanja, hernija postaje bolna, temperirana, a životinja pokazuje izraziti nemir. 

Takođe jedan od oblika hernije je i dijafragmatska hernija. Postoji više tipova dijafragmatske hernije:
- stečena dijafragmatska hernija - predstavlja pucanje kontinuiteta mišića dijafragme. Nastaje traumom, teškim padom ili udarcem u područje trbuha, kada sadržaj trbušne duplje ulazi u grudnu duplju i vrši pritisak na pluća, što dovodi do otežanog disanja.
- urođena dijafragmatska hernija - kada se mačići rađaju sa nekompletnim mišićem dijafragme. Navedena hernija nije toliko česta kod mačaka. Kod urođene hernije dijafragme, simptomi se mogu javiti u ranom uzrastu ali i u starosti od nekoliko godina. Najčešći simptom je otežano disanje.

Rizik po zdravlje mačke zavisi od mnogo faktora - tipa hernije, njene lokalizacije, veličine itd. Jedini siguran način lečenja je hiruški zahvat, a s obzirom da je Vaš mačak u punoj snazi postoperativni tok bi trebao proći bez komplikacija.

OZNAKE: