Nikola Misic, DVM


Odgovara:
Nikola Mišić, dr. vet. med.
Pet centar, Senatandrejski put 11 (BIG), Novi Sad

P: Imam 13-godišnju mačku koja ima sarkom mekih ćelija ispod oka, na licu. Ne može da se operiše. Uklonjeno joj je samo oko. Nalazi krvi trenutno ne pokazuju metastaze. Zanima me da li se hemoterapija i lečenje citostaticima izvode na životinjama, ima li rezultata i gde se to radi? Sanda

O: Upotreba citostatika u veterinarskoj medicini nije toliko široko rasprostranjena kao u humanoj medicini.Jedan od glavnih razloga je finansijski, s obzirom na to da je takav tretman zaista skup, ali u mnogim tumorima citostatici nisu najbolje rešenje.

U principu, upotreba hemoterapeutika zavisi od vrste tumora, stepena njegove malignosti, opšteg stanja životinje i finansijskih mogućnosti. Takođe se mogu koristiti u drugim situacijama: za smanjenje mase tumora ili za uklanjanje simptoma, u zavisnosti od procene veterinara. Može se koristiti nekoliko različitih citostatika, a čitav specifičan pristup terapiji tumora naziva se protokol. Brojni aspekti kao što su kvalitet života pacijenta, kontrola bola, nega uopšte (ishrana, itd.) Kao i psihološki status vlasnika uzimaju se u obzir. Ne treba zaboraviti da postoje brojni razlozi neuspeha očekivane terapije i o svemu tome potrebno je temeljno obavestiti vlasnika kućnog ljubimca.

Poznato je da upotreba hemoterapeutika ima niz neželjenih efekata, koji se takođe moraju uzeti u obzir, činjenica da lečene životinje izlučuju hemoterapeutike.

Za specifičnu primenu hemoterapeutika, preporučujem vam da razgovarate sa svojim veterinarom koji će vas uputiti i informisati o optimalnim mogućnostima lečenja vašeg ljubimca.

 

OZNAKE: