ana_jovanovic2a

Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Hteo sam da vas pitam, kako da prepoznam  pol goluba, koje je muško, a koje žensko golupče ?
Hvala unapred. Miroslav

O: Rano određivanje pola  je u golubarstvu vrlo bitno kako bi odgajivač na vreme znao kojim brojem mužjaka i ženki raspolaže. Samo kod teksaškog goluba je na osnovu nekih parametara moguće sa sigurnošću i samo posmatranjem goluba ustanoviti pol sa starošću od 1-2 dana. Ženke imaju više papareja i tamnije su boje, perje im je duže, a na prelazu nosne pletenice i kljuna uočava se braon-siva tačka. Kod mužjaka ove rase papreje je nakon izleganja veoma tanko i svetlije bje. Nosna pletenica je slabije izražena i ne postoji tamnije prebojenje. Kod ostalih rasa golubova pol može razlikovati samo iskusni odgajivač. Postoji mišljenje, među starijim golubarima, da se pol budućeg ptića može donekle naslutuiti na osnovu izgleda jajeta. Naime, muški golubići se razvijaju u šiljatijim jajima i kada izlaze iz jajeta, ljusku prokljucaju na vrhu jajeta, dok su jaja iz kojih izlaze ženke ovalnija, a ženke ih iskljucaju po sredini, tako da ostanu dve polovine jajeta.

Naravno, ovaj metod nije siguran, može biti samo smernica. Najsigurnije se pol može odrediti nakon starosti ptića od 10 dana adspekcijom kloake. Kod mužjaka je kloaka u obliku obrnutog slova "U", dok je kod ženki suprotno orjentisan.

OZNAKE: