Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Dobila sam par ovih golubova pre nekoliko dana.  Zanima me kad se oni razmnožavaju i da li može da u istom kavezu bude "mama'','' tata'' i potomstvo? Unapred hvala,
Gordana

O: Dijamant golubić spada u red patuljastih golubova. Sličan je divljoj grlici, s tim što je po leđima prekriven perjem smeđebakarne boje, koja se kraj krila preliva u zelenkastoplavo - sivu, sa belim tačkicama kao u morke. Ovaj golub je sićušna ptica čija dužina od kljuna do repa iznosi najviše 20 cm.

Potiče iz Australije, gde živi u jatima pored šumaraka. Jato napušta samo u doba parenja. Ova malena ptica mirne je ćudi i može se lako odgajati, čak i u kavezu sa drugim pticama.

Godišnje othrani od dva do četiri mladunčeta, u gnezdu koje sama napravi. Prethodno je dobro u kavez ili u volijeru gde ptica živi uneti malo deblje grančice ili sandučić sa senom i mekom travom, od koje golubić svija svoje gnezdo. Inkubacija jaja traje oko 15 dana, a ženka snese oko 2 jajeta. Gnezdo treba da im bude od pletene korpe sa podlogom, a par će sam urediti gnezdo.

Naročito je interesantan ritual parenja ovih malih golubova. Mužjaci se nadmeću u pevanju, tj. u gugutanju, izvodeći pravi balet sa raširenim repom kao u pauna. Posle parenja, posebno u vreme ležanja na jajima, ženka je veoma osetljiva i trebalo bi je bolje hraniti. Miroljubive su i lako se razmnožavaju. Hrane se raznim sitnim zrnevljem.
 
Neophodno je da stalno budu na optimalnoj temperaturi jer su osetljvi na hladnoću.

OZNAKE: