Ana Jovanovic, DVM


Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Želeo bih da vas pitam da li je moguće parenje između pacova i miševa.Imam seminar na tu temu pa sam se pitao možete li mi dati bilo kakve informacije. Hvala unapred. Petar

O: Pacovi i miševi imaju mnogo sličnosti kao i mnogo razlika. Danas je prilično teško tačno definisati i sličnosti i razlike, jer postoji mnogo različitih grupa i među miševima i među pacovima. Međutim, ove dve životinjske grupe najčešće se upoređuju poređenjem kućnog miša (Mus musculus) i crnog pacova (Rattus ratttus). Parenje između ove dve životinjske vrste nije moguće iako se smatra da su prilično povezane. Naime, prema određenim istraživanjima, veruje se da ove dve različite životinjske vrste imaju zajedničkog pretka. Međutim, tokom svoje evolucije, evoluirali su odvojeno, razvijajući određene karakteristike koje su im bile ključne za osiguravanje preživljavanja. U normalnim okolnostima, ove dve životinjske vrste nisu seksualno privlačne. Čak i ako muške i ženske polne stanice pomešaju ove dve različite životinjske vrste, do oplodnje neće doći