aleksandra

Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam mladunce hrčka stare tri nedelje. Svi mladunci imaju oči crne boje, kao i njihovi roditelji, ali jedno mladunče ima oči crvene boje. Da li je to normalno? Srdačan pozdrav! Silvija

O: Boja očiju zavisi od vrste pigmenta i njegove količine u šarenici. Pigmenti koji određuju boju očiju su melanin, pteridini, purini i karotenoidi. Boja očiju je poligenska osobina, a melanin epitela i strome, kao i gustina strome je određuju. Postoje brojne varijacije u boji.

Crvena boja je dokaz veoma niske količine melanina. Oči crvene boje u hrčka su veoma česta pojava i ne smatraju se patološkim stanjem.