Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam jednu crvenouhu kornjaču i zanima me kako se kornjače ponašaju u zimskom snu - da li se kreću, reagiraju li na dodir i tome slično? Sabina

O: Zimi, kada dođe do naglog pada temperature, crvenouhe kornjače u prirodi prelaze u stanje hibernacije i zakopavaju se u mulju na dnu bare ili jezera.

Zimski san ili hibernacija je prirodni mehanizam kojim se hladnokrvne životinje štite od hladnoće. Hibernacija može da traje različito dugo što zavisi od vrste kornjače.

Tokom njihove hibernacije u prirodnim uslovima metabolizam se snižava na minimum, ali veoma postepeno jer u prirodi dolazi do postepenog snižavanja temperature i samim tim i smanjenja zaliha hrane i potrebe za kiseonikom, kada prestaje njihova svaka aktivnost.

U akvaterarijumima, međutim, temperatura ne pada tako nisko, a i obično ne postoje uslovi za hibernaciju, te do nje u zarobljeništvu ne može doći. Ukoliko borave na temperaturi nižoj od 23°C, kornjače će prvo postati manje aktivne (ne kreću se i slabo ili gotovo ne reaguju na dodir), zatim izgubiti apetit, oboleti i na kraju može doći i do uginuća. Veštačka hibernacija nije preporučljiva, a naročito ne za mlade i slabe kornjače.

Da bi došlo do hibernacije u kućnim uslovima, kornjači bi trebalo uskratiti hranu nekoliko nedelja pre, jer u suprotnom zaostala hrana fermentira, zbog čega dolazi do zapaljenskih promena na digestivnim organima i smrti životinje. Sa snižavanjem temperature pada i imunološki status pa su u toj fazi kornjače osetljivije na pojavu bolesti.

Zbog svega navedenog proizilazi zaključak da je crvenouhe kornjače u akvaterarijumu  bolje držati na konstantnoj temperaturi tokom cele godine, jer u slučajevima kada je voda u akvaterarijumu ispod 25°C, kornjače prestaju da  jedu i zatvaraju oči pa mnogi vlasnici imaju utisak da se radi o hibernaciji. Oscilacije temperature, kao što sam već naglasila, mogu da dovedu do ozbiljnih zdrastvenih problema pa je neophodno, ako to već niste učinili, da u akvaterarijum stavite grejač, pomoću koga bi se temperatura održavala na konstantnom nivou i onemogućio štetni uticaj temperaturnih variranja.