Marija Tetkic v3

Odgovara:
Marija Tetkić, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Imam dva patuljastog kunića, mužjak (8 meseci) i ženka (7 meseci), juče se ženka okotila, inače, prvi joj je okot, okotila je 5 mladunčadi, 4 su rođena mrtva a danas je poslednji uginuo. Zanima me šta je moglo da bude uzrok? Da li je to normalno? Аleksandra


О: Uginuće plodova pre okota i neposredno nakon okota nije retka pojava, a uzroci mogu biti brojni.


Direktni uzrok su urođene abnormalnosti, infektivne bolesti ili trauma, deficitarna ishrana, a indirektni infektivna upala posteljice i abnormalni jajnici ili uslovi u materici, različiti toksini, hormonalni poremećaji.

Uzroci u materici mogu biti cistična hiperplazija endometrija i piometra (gnojna upala materice), trauma (akutna ili hronična), neoplazija, embriotoksični lekovi.

Smrt fetusa može biti izazvana zbog letalnih hromozonalnih abnormalnosti i letalnih defekata organa.

Kao što vidite, mogući uzroci mrtvorođenih plodova su brojni. Pregledom majke i obdukcijom uginulih plodova se jedino može utvrditi tačan uzrok ovakvog ishoda, pa Vam savetujem da se obratite veterinaru.