Mirjana Pejcic, DVM


Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.
Pet centar, Patrijarha Dimitrija 14 (Capitol Park), Beograd - Rakovica

P: Moja bradata agama mislim da ima jaja. Kako je to moguće? Izlegli su se i ima ih u rupi okolo već uništenih. Otkud to? Marija

O: Događa se da ženka bradate agame položi jaja iako nije bila u kontaktu s mužjakom, odnosno ako nije bilo parenja. Takva jaja nisu oplođena, što znači da se iz njih neće ništa izleći. Zanimljivo je i to da ženke koje su se parile, imaju sposobnost zadržavanja sperme pa mogu više puta leći oplođena jaja i nakon što su odvojene od mužjaka nakon jednog parenja. Nakon 4 do 6 nedelja od uspešnog parenja, ženka polaže jaja. Dužina inkubacije zavisi o više faktora ( temperatura, vlaga...), a može trajati od 50 do 80 dana.

Da bi se izbegli zdravstveni problemi, prilikom polaganja jaja ženku treba nadgledati. Važno je voditi računa o tome da se osiguraju optimalni uslovi smještaja i kvalitetna hrana koja će zadovoljiti sve energetske i nutritivne potrebe životinje. Bez obzira na to da li agama leže oplođena ili neoplođena jaja, uz hranu je potrebno dodavati i nadomestiti kalcijum da bi se sprečila pojava hipokalcemije i posledično tome promene na kostima.