Ženka bradate agame polaže jaja
Nikola Misic, DVM


Odgovara:
Nikola Mišić, dr. vet. med.
Pet centar, Senatandrejski put 11 (BIG), Novi Sad

P: Moja bradata agama mislim da ima jaja. Kako je to moguće? Izlegli su se i ima ih u rupi oko već uništenih. Odakle je došlo? Marija

O: Događa se da ženka bradate agame polaže jaja iako nije bila u kontaktu sa mužjakom, odnosno ako nije bilo parenja. Takva jajašca nisu oplođena, što znači da se iz njih ništa neće izleći. Takođe je zanimljivo da ženke koje su se parile imaju sposobnost zadržavanja sperme, pa mogu više puta da proizvode oplođena jajašca čak i nakon što se odvoje od mužjaka nakon jednog parenja. Posle 4 do 6 nedelja uspešnog parenja, ženka polaže jaja. Dužina inkubacije zavisi od nekoliko faktora (temperatura, vlažnost ...) i može trajati od 50 do 80 dana.

Da bi se izbegli zdravstveni problemi, ženku treba nadgledati prilikom polaganja jaja. Važno je voditi računa o optimalnim uslovima držanja i kvalitetnoj hrani koja će zadovoljiti sve energetske i hranljive potrebe životinje. Bez obzira da li agama polaže oplođena ili neoplođena jaja, u hranu treba dodavati dodatke kalcijuma kako bi se sprečila pojava hipokalcemije i posledične promene na kostima.