Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Da li ženka borca može da se drži sa ostalim ribama (da li pokazuje agresivnost ka ostalim vrstama riba)?
Hvala unapred, Stevan

O: Borac je predivna riba koja svojim dugim perajama i izrazitom bojom oživljava svaki akvarijum. Borac je dvodihalica, što znači da može udisati i atmosferski vazduh. Nikako nemojte u akvarijumu da držite više od 1 mužjaka jer su se oni u stanju potući i do smrti. Nekada su se na Dalekom Istoku održavale borbe tih riba koje su sada, na sreću, zabranjene.

Vrlo su otporne na sve (ne)uslove u akvarijumu i razne bolesti, ali su jako podležni parazitskom oboljenju velvetu, tj. Oodiniumu, no srećom ta se bolest lako leči. Idealno bi bilo držati u akvarijumu jednoga mužjaka i nekoliko ženki (njegov harem).

Agresivnost kod ženki nije tako izražena kao kod mužjaka i zavisi od svake ribe ponaosob, iako po pravilu nema problema kada su u pitanju ribe druge vrste.