Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam dve ženke i jednog mužjaka zebu, otprilike oko dva meseca. Da li smeta što su dve ženke, pa zato neće da leže na jajima preko dana, samo noću leže i zašto neće da se izlegu? Čak su izbacili dva jaja van gnezda, pa kad sam ih čistila ja sam im vratila unutra, ali sam prethodno zabeležila jaja markerom. Da li im i to smeta? Biljana

O: Jaja na kojima ne leže ptice ne inkubiraju se na adekvatnoj i konstantnoj temperaturi, što znači da se iz njih neće izleći ptići. Pošto su ptice same izbacile jaja, ne vredi da im vraćate jaja.

Nanošenje markera na površinu jaja se ne sme praktikovati jer oštećuje površinu jaja, a svakako deluje i na sadržaj. Ljuska jajeta jeste dobra zaštita od faktora spoljašnje sredine, ali je i propusna, tako da se taj vid obeležavanja nesme praktikovati.

Savetujem Vam  da napravite dva gnezda za jedan par ptica. Mužjak i ženka naizmenično sede na jajima, na taj način obezbeđujući optimalnu, konstantnu temperaturu i vlažnost koja je neophodna za pravilno odvijanje embriogeneze i razvoja ptića. Drugu ženku obradujte novim mužjakom i njima takođe obezbedite adekvatne uslove za život i razmnožavanje.

Pojačajte ishranu i dodajte vitaminske preparate koji se koriste u sezoni parenja: Canto - vit, Amino - vitamin itd. Takođe, redovno sprovodite higijenske mere.

Konstantno uznemiravanje može ometati njihove odnose, uneti nemir i na taj način ometati proces leženja jaja.

O načinu držanja zeba smo pisali ovde.
 

OZNAKE: