mirjana

Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Zanima me da li stomačni virus, ili čak bilo koja druga zarazna bolest kod čoveka može da se prenese na činčilu, ima li tu razloga za brigu? Kad imam stomačni virus ja se sklanjam od svoje, ali da li postoji opasnost da joj se to prenese preko ljudi koji su u dodiru sa mnom? Hvala unapred, Anđela

O: Zoonoze su bolesti domaćih životinja koje se prenose na čoveka.

Antroponoze su bolesti isključivo čoveka i ne mogu biti prenesene na životinje.


Antropozoonoze su primarno bolesti životinja koje se mogu preneti na čoveka.


Zooantroponoze su primarno bolesti ljudi koje se mogu preneti na životinje.

Na činčile sa ljudi se mogu preneti razne bakterijske, virusne i gljivične bolesti.

Izazivač stomačnog gripa ljudi su najčešće Norovirusi. Vrlo su infektivni i samo 10 -100 virusnih čеsticа je dovoljno za izazivanje bolesti. Najznačajniji izvor infekcije je zaražena osoba jer se virus izlučuje stolicom i/ili povraćanim sadržajem i to od momenta pojave bolesti pa do nekoliko dana po nestanku simptoma.

Norovirusi su vrlo otporni na dejstvo nekih dezinfekcionih sredstava pa na pojedinim površinama mogu da prežive nekoliko dana, samim tim one predstavljaju izvor zaraze.

U literaturi nisu zabeleženi slučajevi oboljevanja činčila od Norovirusa, ali Vam svakako savetujem da obratite posebnu pažnju na higijenu ruku i prostora, kao i na higijenu davanja hrane.