Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Jedno pitanje, a nikad ne znam odgovor. Koja voda treba da se sipa u akvarijum (koja je najbolja)? Neki kažu da je najbolja kišnica, drugi kupovna, treći kažu samo prokuvati ovu iz česme. Stvarno sam zbunjen.
Hvala, Slobodan

O: Jako je teško reći koja je voda najbolja kada su u pitanju akvarijumske ribice. To prvenstveno zavisi od biotopa iz kojeg ribe prirodno potiču.  Zavisno od  toga postoje ribe koje preferiraju vrlo tvrdu vodu, kao na primer Ciklidi iz jezera Malawi ili Tanganyka u Africi.

S druge strane, imamo Diskuse koji zahtevaju  mekanu vodu. Između navedenog postoji još  čitav niz riba koje se smeštaju po sredini krivulje tvrdoće vode.

Treba napomenuti da je tvrdoća vode vezana  za  kiselost, odnosno da karbonati koji čine veliki deo tvrdoće vode služe kao puferi odnosno, što ih ima više to je voda lužnatija, i obrnuto, što ih je manje, voda je mekša i kiselija.
 
Osim tvrdoće i pH vode koje smo spomenuli ima još mnogo stvari na koje treba obratiti pažnju. Jedna od bitnijih je i sadržaj kiseonika, ugljen-dioksida, nitrita, nitrata, amonijaka, fosfata, gvoždja  i ostalih mikro i makro elemenata.
 
Konkretno, voda iz česme je hlorirana što nikako nije dobro, međutim takva voda se primenom odredjenih postupaka može koristiti u akvarijumima. Stajanjem na vazduhu  hlor  izvetri  (budući da je isparljiv gas). Prokuvavanjem i hladjenjem takve vode smanjuje se njena tvrdoća jer se karbonati talože na zidovima posude u kojoj se voda hladi, a postiže se i dobra higijenska ispravnost vode koja se koristi u akvarijumu. Za omekšavanje vode postoje i razni uređaji koji rade na principu reverzinbilne osmoze kao što je na primer Osmosis JBL aparat za reverzibilnu osmozu koji može proizvesti 120 l vode s tvrdoćom od nula stepeni u 24 sata.
 
Osim ovih jednostavnih postupaka (mehaničkih), vodu možemo tretirati primenom hemijskih sredstava kao sto su Aclimol u kombinaciji s Biotopolom i Denitrolom (sve od JBL), ili Start plus i Biofiltr (Dajana pet). Postoji  još čitav niz hemijskih sredstava za poboljšanje kvaliteta vode koje možete pronaći u našoj  prodavnici  o čemu se najbolje  možete savetovati na licu mesta sa  našim akvaristima.
 
Kada je u pitanju kišnica, treba biti vrlo oprezan. Naime, nikada ne možete  biti sigurni iz kojeg područja potiče voda koja se akumulirala u oblacima. Takva voda može biti zagađena na primer teškim metalima ako potiče iz područja s teškom industrijom i sl. Ako je kišnica koju mislite da  koristite higijenski ispravna (može se piti) dobra je i za ribice ukoliko su ostali parametri odgovarajući za vrstu riba koju držite ili planirate da  držite. Naravno i kišnica se navedenim postupcima može prilagoditi ukoliko parametri odstupaju od poželjnih.
 
Što se tiče kupovne vode, bitno je reći da je ona higijenski ispravna, a po svojim parametrima opet ne mora odgovarati vrsti ribe za koju je želite koristiti, a ujedno je i najskuplja opcija od nevedenih.
 
U našoj prodavnici  osim mehaničkih i hemijskih sredstava za pripremu vode možete pronaći i veliki broj sredstava za testiranje vode renomiranihsvetskih proizvodjača kao što je,  na primer, široka paleta JBL-ovih proizvoda za testiranje vode kao i hemijskih sredstava za pripremu vode te hrane spomenutog proizvođača koja je jako bitan faktor za kvalitet vode. Kvalitetna hrana znači puno manji udeo nepoželjnih činioca kvaliteta vode.
 
Uz sve navedeno postoji još mnogo stvari koje su takođe  bitne pri izboru vode koja će se koristiti za akvarijumske ribe ali toliko na žalost ne stane u jedan odgovor već  bi se o spomenutom mogla  napisati čitava enciklopedija.