Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam Nemačkog ovčara od 4 meseca. Primetila sam da voli vodu i da pije i da se igra. Međutim isto tako počinje i stomak da joj visi, pretpostavljam da je to od unete vode. Zanima me ukupna dnevna količina vode koja joj je potrebna?
Hvala, Dragana

O: Tačno određene količine vode koje su potrebne psima zavise od niza činilaca: uzrasta (štenad pije više vode nego odrastao pas - u odnosu na telesnu težinu), pola, rase, posebnih stanja (bremenitost, laktacija, estrus), klimatskih uslova - temperatura i vlažnost vazduha, stepena fizičke aktivnosti.

Takođe, na količinu popijene vode utiče i vrsta ishrane (suva hrana sadrži minimalnu količinu vlage, pa pas konzumira veću količinu vode u odnosu na vlažnu hranu, koja sadrži oko 80% vlage), itd.

Smatra se da je većini sisara, a samim tim i psima, potrebno između 44 - 66 ml vode po kilogramu telesne mase.

Ovaj metod određivanja važi za životinju koja je u termoneutralnoj sredini. Postoji i način preračunavanja količine vode u odnosu na broj kalorija koje organizam sagori tokom optimalnog dnevnog prometa materija (intenzivniji metabolizam zahteva veću količinu vode za vršenje svih biohemijskih procesa).

Postoji proračun potrebne količine vode gde se tvrdi da je potreba za dnevnom količinom vode 3 - 4 puta veća u odnosu na određenu količinu suve hrane, pri uobičajenim aktivnostima i optimalnim temperaturnim uslovima.

OZNAKE: