aleksandra

Odgovara:
Ana Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam par nimfi i snele su 4 jajeta. Pitanje je koliko moram da čekam do izleganja mladih i da li će se sva jaja izleći posto će ona verovatno da snese još neko? Kako sad da ih hranim kad imaju jaja? Šta treba da im se daje od voća, povrća i ostale hrane? Aleksandar

O: Ženka nimfe će sneti jaje i ukoliko nema mužjaka ili je on prisutan, ali nije došlo do parenja i ta jaja neće biti oplođena pa se iz njih neće izleći ptići. Do parenja nimfi će doći ako se ispune neki osnovni uslovi držanja i ishrane. Ptice bi trebalo da budu starije od 18 meseci, jer u tom uzrastu su one polno zrele, završile su sa rastom i znaće pravilno da sede na jajima. Da bi uopšte došlo do parenja, potrebno je da ptice pokažu interes. Jedan od preduslova eventualnom parenju je postavljanje gnezda zatvorenog tipa (na gornjoj strani je poklopac koji može da se otvori, kako biste imali uvid u stanje u gnezdu), dimenzija 40 x 40 x 40 cm, sa otvorom kroz koji će ptice ulaziti u njega. Nimfe se pare kad god imaju optimalne uslove, zato ne morate čekati određeno godišnje doba.

Bitno je da im obezbedite 10 - 12 h svetla dnevno, dovoljno hrane (posebno namirnice bogate vitaminima A i E), kao i vode za piće i za kupanje. Smatra se da je parenje započelo kada mužjak i ženka često u toku dana zajedno ulaze i izlaze iz gnezda. U tom periodu treba im obezbediti mir i privatnost. Kad ženka započne sa polaganjem jaja, obično nose jaja svaki drugi dan i to 4 - 6 jaja i uglavom ona sedi na jajima. U periodu sedenja na jajima ne uznemiravajte ženku jer vrlo lako može odustati od sedenja na jajima (ili ih može čak i razbiti ukoliko se uplaši). Ptići će se  izleći za 19-21 dan i poželjno je da ih ne dirate, odnosno mlade ptice treba prepustiti brizi roditelja. Zadržavanje u gnezdu zavisi o načinu i kvalitetu ishrane. Mlade ptice možete prepustiti brizi roditelja ili ih othraniti ručno. Ženka je spremna za polaganje novih jaja kad je predzadnji ili zadnji mladunac spreman da napuste gnezdo. Mladunce je poželjno odvojiti od starijih ptica, u drugi kavez,14 ili 15 dana od napuštanja gnezda.

Razloga za neuspešno parenje može biti više: neadekvatna i neujednačena temperatura, deficitarna ishrana, bolest mužjaka ili ženke, njihova starost ili nezrelost, ukoliko su ptice upravo u periodu mitarenja (izmena perja). Ukoliko jaja nisu oplođena ili ih ženka nije snela, potrebno je skloniti gnezdo otprilike desetak dana od parenja. Napravite pauzu desetak dana, a zatim pokušajte ponovno. Ukoliko ste zadovoljili sve od navedenih uslova, rezultati ne bi smeli da izostanu.
 
O uzgoju i ishrani mladih smo pisali u odgovoru Nimfa - uzgoj (ishrana) mladih

OZNAKE: