mirjana

Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

  

P: Poštovani, lekom Kaodiar-S sam sam skoro potpuno izlečio uličnu mačku. Međutim, u deklaraciji, proizvođač nije  naveo uputstvo za upotrebu leka. Jedino je objašnjeno doziranje. Mene zanima, koliko vremena treba praviti pauzu do sledeće primene, u slučaju da mačka ponovo dobije dijareju? Takođe bih Vas zamolio da mi odgovorite, da li postoji opasnost kod primene ovog leka ukoliko se mačka parila i ostala skotna? Srdačan pozdrav. Marko


O: Pomenuti lek se upotrebljava kod akutnih proliva i daje se 3-5 dana. Ako ni nakon toga nema poboljšanja potrebno je mačku odneti na klinički pregled u neku od vterinarskih ambulanti, kako bi se na osnovu pregleda i dodatnih dijagnostičkih metoda ustanovilo šta je uzrok oboljenja. Kako ste sami naveli u pitanju je ulična mačka, pa je nemoguće imati uvid u to šta sve tokom dana pojede i da li je ishrana razlog nastalog poremećaja, ili je u pitanju nešto drugo. Ukoliko se proliv ponovo javi u kratkom vrevenskom razmaku u odnosu na prethodni put, nemojte davati ništa od lekova bez predhodne konsultacije sa veterinarom. 

U svakom slučaju uvek prvo možete probati sa medicinskom hranom koja se daje kod poremećaja gastrointestinalnog trakta. Na uputstvu proizvođača nećete naći preporuku o tome koliko često se lek može koristiti, jer to u prvom redu zavisi od postavljene dijagnoze i procene veterinara kliničara. Primenjen peroralno neomicin se zbog svoje slabe resorpcije iz digestivnog traklta (samo 3 %) primenjuje kao lokalni antidijaroik kod crevnih infekcija prouzrokovanih enterobakterijama, odnosno kod gastroenteritisa izazvanih uzročnicima osetljivim na ovaj antibiotik. U kontraindikacijama, neželjenim dejstvima i posebnim upozorenjima o korišćenju leka, nema nikakvih navoda da se ne sme koristiti tokom graviditeta.

OZNAKE: