Nikola Misic, DVM


Odgovara:
Nikola Mišić, dr. vet. med.
Pet centar, Senatandrejski put 11 (BIG), Novi Sad

P: Šta se dešava u organizmu mačića, kad ima previše vode? Jer sam ja njemu dosta infuzije i supice dala. Verovatno je ta silna voda, pritisnula organe i srce i organizam nisu mogli da izdrže i uginulo je. Ja sam ga ubila. Imalo je samo 400 gr.težine, a popilo je ko zna koliko. Joj, Bože! Šta uradih! Možete li mi objasniti šta se stvarno desilo molim Vas! Milenka

O: Jako nam je žao zbog uginuća Vašeg ljubimca.

Najpre, što se tiče problema sa očima, na osnovu opisanog gnojnog iscetka opravdano je posumnjati na konjuktivitis bakterijske etiologije, u čijoj terapija je indikovana lokalna primena odgovarajućeg antibiotika izabranog na osnovu antibiograma.

Mrtvačka ukočenost (lat. rigor mortis) je znak smrti, koji se u skeletnoj muskulaturi pojavljuje posle dva do tri sata (prethodi joj primarna mrtvačka mlitavost) i zahvata sve mišiće posle 6 do 12 sati. Nestaje nakon 36 sati (nastupa sekundarna mrtvačka mlitavost zbog truležnih procesa). Dužina trajanja mrtvačke ukočenosti kao i njena pojava i izčezavanje uslovljeni su sa više faktora, kao što su spoljašnja temperatura u kojoj se leš nalazi, stepen uhranjenosti životinje i slično.

Prilikom unosa veće količine tečnosti u organizam (voda, hrana koja sadrži veliku količinu tečnosti), pojačano je i izlučivanje vode urinom i fecesom, čime se organizam štiti od tzv. hiperhidratacije (intoksikacija ili trovanje vodom). Hiperhidratacija je moguća i prilikom nadoknade tečnosti putem infuzija, ali je znatno ređa.

Kod intoksikacije vodom, dolazi do razblaženja tečne faze krvi i međućelijskog prostora, kao i bubrenja ćelija, usled čega dolazi do pojave smanjenja nivoa elektrolita u krvi, pre svega natrijuma i kalijuma koji mogu dovesti do smrtnog ishoda. Takođe može doći i do pojave edema mozga i pluća.

Mala je verovatnoća da je uzrok smrti rehidratacija koju ste Vi primenili kod mačeta, uzevši u obzir brzi tok sa letalnim ishodom. Nezahvalno je govoriti o uzroku smrti, ali na osnovu izloženog najverovatnije je do letalnog ishoda došlo udruženim delovanjem većeg broja faktora.

OZNAKE: