mirjana

Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Heo bih da vas pitam, pošto imamo i zeca i morsku prasad, da li njih dvoje mogu biti zajedno u kavezu?

Hvala na odgovoru.

Suni

O: Zajednički život dve različite vrste je moguć, ali ponekad i dovođenje nove jedinke iste vrste može da bude problematično. Izraženo je suparništvo i dokazivanje dominacije. U principu, možete ih spojiti, ali morate biti svesni činjenice da kunić ima drugačije potrebe od zamorčića što se tiče ishrane i držanja. Zbog toga im je potrebno obezbediti te uslove i u početku ih je potrebno držati odvojene. Takođe, u početku, obavezno treba nadzirati njihovo druženje i kontakt.

Ukoliko pokažu znakove netrpeljivosti, mora ćete ih, nažalost, držati odvojeno, ali im i tada povremeno omogućite kontakt u cilju zbližavaja.