ana_jovanovic2a

Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Da li su UV lampe za iguanu štetne po ljude?
Aleksa

O: Samo 10% sunčevog spektra otpada na UV - zrake (ultraljubičaste), međutim upravo taj najmanji dio sunčeva spektra je biološki najaktivniji. Spektar UV-zraka deli se na: UVC - zraci koji uglavnom ne dopiru do zemljine površine; UVB - zraci su odgovorni za nastanak opekotina na koži usled dužeg izlaganja suncu (rezultat njihovog delovanja vidljiv je već nakon par sati u obliku kožnog eritema tj. crvenila). Za UVB spektar je značajno naglasiti da ne prolazi kroz staklo; UVA - zraci koji duboko prodiru u kožu i odgovorni su za starenje kože. Sunčevi zraci, tj. spektar sunčevog svetla ima i pozitivne i negativne strane. Negativne strane nastaju dugotrajnim izlaganjem sunčevom svetlu (od opekotina sve do kancerogenih efekata). Sa druge strane tu su pozitivne strane sunčevog svetla. Ono je neophodno za normalan život i za odvijanje telesnih funkcija, sintezu vitamina D, metaboličke promene...

Posebne fluorescentne lampe su veštački izvori sunčevog svetla i zavisno od smese gasova proizvode, tj. emituju željeni UV-spektar. Ukoliko ste pravilno postavili rasvetu, sa odgovarajućim zaštitnom senkom koja će usmeriti svetlo u terarijum, štitiće od direktnog uticaja na oči i time ste već preduzeli sve potrebne mere. Dugotrajno gledanje u takav izvor svetla može izazvati oštećenje oka, pa to treba izbegavati. Drugih opasnosti i razloga za strah nema.