aleksandra

Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam 3 zamorca - majku i njena dva mlada suprotnog pola koji upravo pune 3 nedelje. Čitala sam da bi sada trebalo razdvojiti mužkaka od ženki. Koliko je rizična sterilizacija tako mlade životinje, u kom periodu se obavlja, kakav je tok oporavkai koliko kosta?? Hvala, Milijana

O: Starost koju moraju dostići za sterilizaciju je minimum 3-4 meseca. Za razliku od hrčaka - kod kojih je pri prisutstvu legla potrebno odvojiti odrasle mužjake zbog kanibalizma - zamorci u prirodi žive u kolonijama (zajedno mužjaci, ženke i mladunci) bez ikakve opasnosti od kanibalizma ili povređivanja mladunaca od strane odraslih muških jedinki. Tako da ako su Vaše bojazni bile usmerene u tom pravcu, onda nemate razloga za strepnju. Pretpostavljam da ipak želite da ih razdvojite zato jer ne želite potomstvo. U ovom trenutku za tim još nema potrebe, budući da zamorci polno sazrevaju tek u periodu od cca 3 meseca. Kada nastupi polna zrelost, Vaši zamorci bi se najverovatnije parili uprkos bliskom srodstvu. Zato su jedino rešenja, ukoliko ne želite potomstvo, ili potpuno razdvajanje mužjaka od ženki ili kastracija.

Iskustva kolega kažu da sam zahvat nije problematičan za životinju, ali da ozbiljni problemi mogu nastati nakon operacije. Naime, zamorci (kao i još neke vrste životinja) skloni su automutilaciji tj. samo-povređivanju, na šta ih navodi postoperativna rana koju nastoje da grebu, grizu, čupaju konce i sl. i vrlo je teško u tom ih sprečiti.  Pri tome se otvorena rana veoma lako može sekundarno inficirati i uzrokovati teže komplikacije. Na osnovu svega navedenog, moja je preporuka da takav zahvat izbegnete ukoliko nije apsolutno neophodan. Što se tiče cene sterilizacije/kastracije, savetujem Vam da se obratite direktno veterinarskim ordinacijama i kod njih se raspitate o cenama.