Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pre par meseci udomila sam dva hrčka. Kako može da se proveri kog su pola. Jedan je krupniji od drugog, pa smo mislili da je ženka manja, a mužijak veći.  Pošto je sezona parenja, čekamo da li će se okotiti, ali ništa se ne dešava. Ako možete pomozite. Hvala.
Danijela

O: Odrasli Sirijski hrčak je dugačak oko 15 cm i težak oko 120 g. Životni vek mu je od 18 - 24 meseca. Ženke su veće od mužjaka, a takođe su i dominantnije. O razlikovanju pola kod hrčaka smo pisali ovde

Smanjena reproduktivna sposobnost, kao i izostanak koncepcije, mogi imati više uzroka: preterana starost hrčaka (ženke se najbolje reprodukuju u periodu 7.nedelje -15. meseca starosti), loša ishrana (ponekada nedostatak vitamina E može imati pormećaje fertiliteta), poremećaj normalnog dnevnog ciklusa (hrčak je noćna životinja), niska temperatura okoline (u slučajevima niskih teperatura, hrčak može zapasti u stanje poluhibernacije), inkompatibilnost hrčaka ( i ženka i mužjak su plodni, ali  se kao par ne slažu iz nekog razloga - najčešće imunološkog, pa se u tom slučaju  preporučuje sparivanje sa drugim hrčkom), ili anestrične ženke (u slučajevima nedostatka estrusnog ciklusa). Takođe, gravidne ženke mogu pobaciti u svim stadijumima graviditeta, a fetusi se resorbovati - ukoliko je graviditet započeo skoro, ili ženka može pojesti abortirane fetuse - u poodmaklom graviditetu.

Savetujem Vam da pokušate da odredite pol Vaših hrčaka, sa što većom prećiznošću (možete se obratiti veterinarima) , da se raspitate o starosti hrčaka i da ih hranite što kvalitetnijom hranom.

O pravilnoj ishrani hrčaka, pročitajte ovde

Ukoliko dođe do parenja, nakon 16 dana možete očekivati brojno potomstvo. Čim se ženka okoti, odvojte je od mužjaka. Mladi postaju polno zreli sa 6 nedelja. Oko 25 dana sisaju, i u međuvremenu se hrane hranom koja im je pristupačna. Sa mesec dana ih možete odvojiti od majke.