Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pročitala sam da bele mačke sa plavim očima ne čuju. Da li je to tačno?
Hvala, Ana

O: Mačka ima vrlo složen i precizan sluh, koji otkriva i najmanji pokret. Isto kao i čovek mačka koristi slušni levak da uhvati sitne razlike u zvuku i otkrije njegovo poreklo i izvor. Osim toga, mačja lobanja sadrži dve velike komore za eho koje joj omogućavaju veliku osetljivost na određene frekvencije, kao u slučaju oštrih zvukova koje emituju male životinje koje mačka lovi. Osetljivost mačjeg uha smanjuje se vremenom i sa godinama.

Poznato je da proces gubitka sluha može početi čak vrlo rano, već sa tri godine, a postaje prisutniji kada mačka ima četiri i po ili pet godina.

Kada su u pitanju dominantno bele mačke, one mogu imati plave, oranž (sa žutom i lešnik bojom u osnovi), zelene oči, ili čak oči različite boje. One mačke koje imaju plavu boju očiju imaju velike šanse da budu gluve. Mačke koje imaju samo jedno oko plave boje, imaju velike šanse da budu bez sluha na onoj strani na kojoj je plavo oko. One mačke sa oranž očima imaju daleko manju verovatnoću da ne čuju.

Neki dominantno beli mačići su rođeni sa obojenom mrljom na vrhu glave, koja je u potpunosti prikrivena. Ova obojena mrlja obično se gubi u periodu polnog sazrevanja, a mačići koji imaju obojenu mrlju uglavnom imaju normalan sluh.

Postoji veza između bele boje mačke, plave boje očiju i gluvoće i ona je genetski determinisana. Mnogim istraživanjima došlo se do sledećih podataka:

- 5% ukupne mačje populacije su mačke bele boje

- 15-40% od ovih belih mačaka ima jedno ili oba plava oka

- od ovih belih mačaka sa jednim ili oba plava oka 60-80% su gluve (ne čuju), a 20-40% ima normalan sluh

- Od ovih 5% bele mačje populacije, 60-85% imaju oči druge boje (oranž, zelene). Od tih belih mačaka koje imaju boje očiju različite od plave, 10-20% su gluve, a 80-90% imaju normalan sluh.

- Bele mačke koje ne čuju, sa jednim ili oba plava oka, čine 0,25-1,5% od ukupne mačje populacije, a ukupan procenat mačaka bele boje i plavih očiju (u odnosu na celokupnu mačju populaciju) je 0,75-2,0%.

Kao što se može videti iz ovih podataka, nemaju sve mačke bele boje i plavih očiju problem sa sluhom, ali ima večina.

OZNAKE: