Milan Milanovic v3

Odgovara:
Milan Milanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Sentandrejski put 11, Novi Sad

P: Gospodine veterinaru, da li možete da mi date naznake da znam kada mi je moje štene bolesno, Mina

O: Ponekad je veoma teško sa sigurnošću odrediti da li se radi o bolesnoj životinji ili ne. Razlog za to je veliki opseg patoloških pojava i procesa, kojima su psi podložni a pojava bolesti pored uzroka zavisi i od same zivotinje i njene otpornosti- odnosno oduzrasta,prisutnosti parazita,vakcinalnog statusa i drugo.

Kod prepoznavanja bolesnog stanja kod psa bitno je znati da svako odstupanje od uobičajenog ponašanja psa mora biti jasan signal vlasniku da se događa nešto neuobičajeno. Često promene u ponašanju prethode svim ostalim simptomima oboljenja. Zato ih je važno pravovremeno uočiti. Poremećaji u ponašanju se prepoznaju po reakcijama životinje na različite spoljašnje nadražaje. Vrlo često bolesni psi pokazuju jače ili slabije izraženu depresiju. Naravno, to zavisi od vrste i intenziteta bolesti. Sve reakcije su u određenom stepenu slabije: sporije je kretanje, reagovanje na poziv vlasnika je usporenije kao i reakcije na svetlost, miris i zvuk. Pri izraženijoj depresiji životinja ima potrebu za snom u većoj meri, dok je za dešavanja u okolini često potuno nezainteresovana.

Takođe, u promenjene oblike ponašanja po kojima se može zaključiti o određenim patološkim procesima, spada stanje ekscitacije - pojačane nadražljivosti. Takve životinje na svaki zvuk, miris ili pojavu reaguju izuzetno burno.

Većinu oboljenja prati promenjen trijas u manjem ili većem stepenu odnosno odstupanje od normalnih vrednosti telesne temperature, disanja i pulsa. Niz bolesti se karakteriše i promenama na sluzokoži oka, nosa, usta, analnog otvora kao i otvora polnih organa. Zatim pojavu bolesti mogu da prate dijareja, povraćanje, promena boje mokraće i drugo. Promena boje sluzokože, pojava iscetka, kao i njegove karakteristike mogu ukazati na prirodu patološkog procesa u organizmu. Zdrav izgled sluzokože je bledo ružičast sa vrlo malo bistrog sadržaja koji je čini vlažnom. Prilikom pojave bilo kakvih odstupanja potrebno je potražiti veterinarsku pomoć.

Treba naglasiti da određeni broj bolesti prolazi sa veoma slabo izraženim simptomima ili su oni potuno nejasni. U takvim slučajevima potrebno je obratiti se stručnom licu da ne bi došlo do gubitka dragocenog vremena u kasnijoj terapiji.

Nakon svake bolesti dolazi duže ili kraće vreme oporavljanja - rekovalescencija. Ponekad je kod težih bolesti ovaj period jako dugotrajan i zahteva veliki napor i saradnju životinje, vlasnika i veterinara. U tom razdoblju treba se vrlo odgovorno i savesno pridržavati uputstava veterinara da ne bi došlo do povratka bolesti.

U slučaju bolesti ljubimca u ponudi Pet centra možete pronaći niz medikamenata koje se odnose na oporavaka životinje, u vidu hrane, pasta, vitaminskih dodataka ishrani, preparata...

OZNAKE: