mirjana

Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pre izvesnog vremena sam primetio da posle čišćenja golubarnika dobijam temperaturu (max 38,5C). Posle nekoliko sati temperatura prolazi i potpuno normalno se osećam. Temperaturu prati i opšta malaksalost, kao kod gripa. Sumnjam da je uzrok salmonela u izmetu golubova, ili alergija na perje. Saša


O: Salmonela golubova ili paratifus je zarazno oboljenje golubova koje najčešće izaziva Salmonella Typhimurium var. Kopenhagen, S. Superstifer var. Kuan­zendorf. Smatra se da je to najčešće infektivna bolest golubova kojom je zaraženo 20 - 25 golubova (uglavnom letača). Do sada je ustanovljeno više od 150 različitih tipova salmonela od kojih više od 50 može biti patogeno za goluba. Veoma je važno napomenuti da je to oboljenje i zoonoza odnosno, da je patogeno i za čoveka. Kako su bakterije salmonele veoma otporne, one su rasprostranjene i u prirodi. Moguće ih je naći u vodi, ledu, površinskim delovima zemlje, prašini, fekalijama, prerađevi­nama od mleka i mesa, na povrću i travi, u golu­bijoj hrani po kojoj se kreću glodari (pacovi i mi­ševi).

Godari svojom mokraćom i izmetom izlučuje salmonelu koja u hrani može da živi i - godinu dana. Inkubacija salmonele traje obično tri do pet dana. Simptomi počinju veoma naglo i veoma su drastični: golubovi su izrazito neveseli, kunjaju, apsolutno ne uzimaju hranu, piju mnogo vode...

Ponekad se može pojaviti povraćanje, povišena tem­peratura i, kao veoma karakterističan simptom, beli proliv koji izgleda kao da je pomešan sa gipsom. Može doći i do i gno­jnog konjuktivita, a ponekad i do nervnih simptoma bolesti: paralize nogu i krila, nekontolisanog kretanja, kretanja u krug ili iskrivljene glave u jednu stranu što je posledica dejstva toksina koje salmonela izlučuje i koji deluju na nervni sistem ptice. Moguća su i iznenadna uginuća, a obično golub ugine nakon dva do četiri dana. Problem kod te opake bolesti je i što se može preneti i na čoveka. Izvor bolesti su najčešće bolesni golubovi, kliconoše, zaražene ptice koje ulaze u kavez, gloda­ri koji su prisutni u kavezu ili u prostorijama gde se čuva hrana. Salmonelu je moguće preneti i tokom transportovanja golubova na izložbe ili letom, unošenjem neproverenih golubova u kavez, prenošenjem neposredno putem hrane ili od zaraženih roditelja na mlade golubove. Inficiranje golubova nastaje i preko jaja koja potiću od zaraženih roditelja (oca ili majke). Uzročnik se obično nalazi u jajovodu kroz koje prolazi jaje koje se tu i inficira. Obično, iz tako zaraženog jajeta se pile obično i ne izleže, a ako i dođe na svet ono nije vitalno i obično prvih dana ugine. Međutim, ako preživi tu ranu fazu golub ostaje trajni izlučivač salmonele.

Dijagnostički postupci dokazivanja salmone­le dele se na više načina. Prvi način je dokazivan­je salmonele u čitavoj ili u izmetu potencijalno bolesne životinje. Kloakalni bris (više puta ponovljen u određenim vremenskim razmaci­ma), zasađen na hranljive podloge, može sa sto­postotnom sigurnošću dokazati salmonelu. Treba, međutim, znati da salmonela nije stalno prisutna u izmetu (iako je golub zaražen) tako da bris treba uzeti bar dva-tri puta tokom meseca. suzbijanje bolesti je veliki problem i treba mu prići veoma odgovorno i stručno. Obolelele jedinke treba strogo izolovati, uraditi sigurnu dijagnozu salmonele, pronaći odgovarajući antibiotik. Posle lečenja treba obavezno proveriti uspeh i to dva puta mesečno ponovljenim klo­akalnim brisom i po mogućstvu seroaglutinacijom.

Savetujemo Vam da proverite zdravstveni status golubova navevdenim metodama, a da se Vi podvrgnete lekarskom pregledu kako bi se utvrdio mogućnost postojanja salmonele. Alergo testom možete utvrditi da li ste alergični na perje. 

OZNAKE: