ana_jovanovic2a

Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Rhampoleon Brevicaudatus - zanima me sve o tom gušteru (malom kameleonu), ako mi možete napisati (rasveta, koliki terarijum, hrana...). Hvala, Luka

O: Rhampoleon brevicaudatus je pripadnik patuljastih kameleona koji žive u priobalnom području u Tanzaniji, gde nastanjuju lišće i travu u kišnim šumama. Mogu se pronaći čak na visinama od 1300 m nadmorske visine. Dugački su oko 12 cm. Mogu proizvoditi zvuke (zuje i vibriraju) kada se osećaju ugroženima. Zbog potrebe Rhampoleona brevicaudatusa za konstantno visokom vlagom  u vazduhu, najbolje ih je držati u akvarijumu. Akvarijum od cca 80 litara je dovoljan za par ili tri životinje, ali treba izbegavati zajedničko držanje dva mužaka zbog njihove međusobne netrpeljivosti. Podloga mora biti duboka barem 12-15 cm. Na podlogu je dobro položiti ili zasaditi puno bilja, lišća ili kore drveće kako bi se omogućilo zadržavanje visoke koncentracije vlage i mesta za skrivanje. Osvetljenje: jedna FLUO cev (punog spektra) je sasvim dovoljna, basking i UVB sijalice nisu potrebne.

Vlaga: prskanje terarijuma/akvarijuma dva puta dnevno sa finom maglicom zadovoljava potrebe za vodom. Podloga se mora osušiti između dva prskanja. Temperatura: temperatura treba biti 22-28º C. Visoku temperaturu treba pratiti i visoka vlaga. Uzgoj: parenje se odvija čitave godine. Rhampoleon brevicaudatus se pari čak i zimi, iako nešto ređe. Moguće je dobiti 2-4 legla godišnje, sa 1-4 jaja po leglu. Inkubacija jaja traje 60-75 dana. Briga za mlade: nakon što se mladi izlegu iz jaja rastu vrlo brzo. Potrebno ih je hraniti cvrčcima i vočnim mušicama. Mladi su polno zreli sa tri meseca, a ženke prva jaja mogu položiti sa četiri meseca.