Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam kuju koja mi se okotila pre 3 dana i imala je veliko leglo od 13 štenaca i prenela ih je 3 dana. Porod je trajao 13 sati i dva štenca su okoćena mrtva da bi do danas uginula još 5. Kuja je imala pre 8 meseci leglo od 10 štenaca i 2 su uginula pri okotu ali ostali su bili ok. Recite mi molim vas šta da radim, jer štenci su juče dobili neki antibiotik i rastvor glukoze. Molim vas za savet.
Hvala, Daria

O: Porođaj  predstavlja  fiziološki završetak graviditeta i odvija se u 3 stadijuma: stadijum otvaranja, stadijum istiskivanja ploda, stadijum istiskivanja posteljice.

Uzroci uginuća štenadi mogu biti vezani i za vreme pre porođaja kao i za sam porođaj. Jako je važno da mužjaci i ženke budu zdravi pre parenja, odnosno da budu  oslobođeni infekcija polnih organa. Infekcije polnih organa mogu uzrokovati kasnije septikemiju štenadi.

Period nakon rođenja štenaca se smatra visoko stresnim i veoma kritičnim jer početak samostalnog života štenaca podrazumeva brojne promene u vezi disanja, cirkulacije, varenja.

Na vitalnost, zdravstveno stanje, opštu kondiciju i procenat preživljavanja  utiču:
- nasledni faktor koji može dovesti do brojnih anomalija koje obično završavaju letalno
- organske i nezarazne bolesti - krvarenje iz pupka, prividna smrt štenaca usled gušenja, retencija mekonija koja predstavlja zadržavanje crevnog sadržaja usled slabe peristaltike creva, proliv i brojne avitaminoze
- ishrana, nega i higijena gravidne ženke se odražava na vitalnost i zdravlje štenaca
- smetnje u disanju i cirkulaciji koje nastaju kao posledica teškog porođaja i dužeg zadržavanja štenaca u porođajnom kanalu
- poremećaj imunološkog sistema šteneta kao i s tim u vezi i kvalitet kolostruma koji štene dobija od majke; štene bi trebalo nakon rođenja što pre posisati kolostrum kako bi se globulini iz creva resorbovali na vreme jer je mogućnost crevne resorpcije globulina vremenski ograničena.

Uginuća na žalost ne možete sprečiti ali o svim aspektima velikog procenta uginuća bi trebalo voditi računa od momenta parenja.  Nastojte da prevenirate sve neželjene situacije na koje možete da utičete.

OZNAKE: