Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imama mužijaka maltezera starog 13,5 meseci i ženku maltezera staru 11,5 meseci. Ženka još uvek nije imala teranje. Veterinar mi je rekao da to može biti normalno i da sačekamo još malo pre bilo kakvih analiza. Danas sam u nekoliko navrata primetila da ženka "naskače" na mužijaka i pomera  karlični deo kao prilikom parenja. Recite mi da li  to normalno? Sabina


O: Dejstvo polnih hormona izaziva pojavu raznih promena u organizmu životinje. U takvoj situaciji dolaze do izražaja primarne i sekundarne polne odlike.

Promene u ponašanju mogu biti veoma upečatljive. Kod sasvim mlade štenadi, kao urođeni vid ponašanja se može primetiti naskakivanje na ostalu štenad.

Kod polno zrelih jedinki to je posledica rasta hormona koji ženke čine ženkama (estrogen, progesteron), a mužjake,  mužjacima (testosteron). Razlike u ponašanju među različitim polovima mogu biti velike, tako da se mužjaci uglavnom smatraju agresivnijim i neposlušnijim, dok su ženke veoma odane, i poslušne (sem u periodu teranja kada mogu pobeći od kuće da bi se parile).

Ponašanje vaše ženke je fiziološko, u skladu sa hormonskim statusom. Ne bi trebalo da joj uskraćujete taj vid ponašanja, već da to shvatite kao prirodnu pojavu.

OZNAKE: