Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Pre nešto manje od nedelju dana na oku ribe, mužjaka borca, pojavile su se određene promene i od tada odbija hranu. Oko mu je mnogo veće u odnosu na drugo, normalno oko, izgleda kao neki plik. Pliva nagnut na stranu zdravog oka.
Unapred zahvalan na vašem odgovoru,
Aleksandar

O: Promene na očima se najčešće javljaju sekundarno, nakon primarne infekcije kojoj je žarište negde u telu ili zbog lošeg kvaliteta vode. Najčešće su to infekcije bakterijske, gljivične ili parazitarne etiologije.

Bele promene / naslage na oku mogu biti posledica i velike količine hlora u vodi. Kod svake delimične ili potpune zamene vode koristite sredstva za pripremu vode koja vežu hlor i teške metale, kao što je npr. Dajana Start plus.

Osim hlora, uzrok mogu biti i druge materije, pa je potrebno proveriti hemijski sastav vode (pH, amonijak, nitrite, nitrate itd.). Potrebno je prethodno navedene parametre testirati barem jednom mesečno, specijalnim testovima koje možete nabaviti u Pet centru.

Ovakve promene mogu biti i posledica mikrotrauma oka, koje najčešće prolaze same od sebe. Veće traume uzrokuju promenu boje oka, a za posledicu imaju slepoću.

Primarne infekcije oka su retke, a najčešće su uzrokovana gljivicama vrste Ichthyophonus hoferi, bakterijama Vibrio (Myxobacteria) ili Pseudomonas, kao i metiljima. Ako je oko ispupčeno, govorimo o exophtalmusu, poznatijem pod nazivom Pop Eye. Pop Eye može da zahvati jedno ili oba oka, a bolest obično ne zahvata druge ribice u akvarijumu.

Ipak su ovakve promene češće posledica infekcija koje su primarno zahvatile neki drugi organ, a zbog pada imunološkog sistema dolazi do ovakvih promena na oku. Kako je kod Vaše ribice evidentna promena opšteg stanja, najverovatnije se radi o infekciji. Svakako Vam savetujem da povisite temperaturu vode na 30°C, te provedete lečenje čitavog akvarijuma da bi sprečili infekciju ostalih ribica. Temperaturu vode podižite dnevno za 1 - 2°C, te je na isti način nakon lečenja spuštajte.

Svakako pojačajte filtraciju i aeraciju vode. Savetujem sredstvo Medi Mor (Aquarium munster) koje ima široki spektar delovanja protiv raznih gljivičnih, bakterijskih i parazitarnih infekcija. Kod primene ovog sredstva važno je držati se uputa koje propisuje proizvođač s obzirom na dozu preparata i dužinu lečenja. Nakon lečenja preporučuje se obnoviti filter bakteriju, sredstvom Dajana Biofiltr, kako bi se očuvala biološka ravnoteža akvarijuma.

Uz ovo sredstvo koristite i multivitaminske dodatke, kao i Dajana Immunal dodatnu hranu za ribice, kako bi ojačali imunološki status ribica.