ana_jovanovic2a


Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

 

P: Već duže vreme imamo plavog raka tkz . kubanskog  u akvarijumu (samog). Do sada je sve bilo u redu. Pre mesec dana, posle izleganja mladih i presvlačenja, prebačen je u malo veći akvarijum (sam). Posle premeštanja raku su se trajno zgrčili nožice kao da su rahitične, osim prednjih klešta. Kretanje raka postajalo je sve teže, a iz osnove obolelih nožica pojavile su se izrasline poput malih krila ili lepršave kosti. Celo telo kao da je ukočeno, rep po ivici dobija boju rđe i on se sve više muči pri plivanju i hranjenu. Uslovi u akvarijmu su optimalni  (filtracija i slč.). Mladunče raka, jedino preživelo, posle odvajanja je u redu. Kakva je to bolest i ima li leka? Unapred zahvalni, Martinovići

O: Životni vek Plavog raka u prirodi je relativno kratak, do 6 godina. Međutim, uslovi u zatočeništvu nikada nisu idealni, te je životni vek dosta kraći. U literaturi se pominje da uz dobre uslove držanja i ishrane žive do 3 godine.  Čak i najmanja promena ambijentalnih uslova, obara imunitet i opštu otpornost, te su rakovi skloni različitim oboljenjima.

Vrlo bitan ambijentalni faktor je količina bakra u vodi. Prevelika količina, deluje toksično i dovodi do uginuća.

Promena boje i ukočenost su uglavnom vezani za ishranu. Voda deficitarna u mikroelementima: Ca, Mg na prvom mestu, može se negativno odraziti na zdravstveno stanje.

Konkretnu dijagnozu možete dobiti jedino nakon pregleda veterinara specijaliste za bolesti riba, rakova i školjki (Fakultet veterinarske medicine Beograd).

U međuvremenu probajte sa kondicionerom za vodu, koji uklanja teške metale iz vode npr.: Easy life fluid filter medium. U ishranu možete uvesti Tetra Wafer mix, hrana u obliku tableta, koja je potpuna hrana za rakove.