Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Imam jedan  problem. Mojoj japanki je se iskrivio donji predniji par peraja. Molio bih vas da mi kažete uzrok toga i kako se leči. Hvala unapred. Stevan

O: Deformaciju peraja kod riba može izazvati veliki broj uzročnika kao što su parenje u srodstvu (inbreeading), genetski poremećaji, nedostatak mikroelementa Selena (Se), razne toksične materije kao posledica zagađenja, ozlede i mnogi drugi uzročnici. Budući da iz Vašeg maila nije jasno koliko je stara Vaša riba kao ni koliko je dugo kod Vas, kada je došlo do promena i slično nismo u mogućnosti sa sigurnošću postaviti diagnozu.

Ukoliko se radi o genetskim poremećajima ili poslijedicama inbreedinga na žalost nema načina da se ribi pomogne. Ako je deformacija nastala kao posledica nedostatka nekog od mikro ili makroelemenata (Se, Ca, K), a ukoliko nije došlo do većih oštećenja strukture stanica, stanje se može popraviti (ili barem zaustaviti) poboljšanjem ishrane i to na način da se hrani nekoliko puta na dan, vrlo malim količinama raznovrsne hrane uz dodatak vitamina i minerala specijalno pripremljenih za ribe (Fishtamin, Sera).

Vrlo često su uzroci deformacija razne toksične materije koje se nalaze u vodi. Iz Vašeg maila nismo uspeli saznati kakvu vodu koristite za Vaše ribe pa moramo pretpostaviti da je mogući uzročnik deformacija neki od egzogenih faktora. Popravljanjem kvaliteta vode uklonićete nepoželjne toksične spojeve koji mogu izazvati deformacije. To se postiže na jednostavan način prokuvavanjem vode te korišćenjem nekih od preparata koji se mogu naći na tržištu kao što su Acclimol i Biotopol (JBL), a na sebe vežu teške metale, podstiču isparavanje hlora i slično.

Kao što smo već naglasili na osnovu Vašeg maila nismo u mogućnosti postaviti preciznu diagnozu. Ako su uzroci deformacija egzogene priprode, poboljšanjem ishrane i kvaliteta vode uveliko će se popraviti i stanje s perajama Vaše ribe.

Ako se radi o endogenim uzrocima, na žalost nema načina da se Vašoj ribici pomogne odnosno da se stanje popravi.