ana_jovanovic2a

Odgovara:
Ana Jovanović, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Molio bih vas za savet u vezi sa problemom rasta algi. Na kamenoj pećini koju imam u akvarijumu, ali i na komadu mangrova, su se pojavile neke zelene alge. Svetlo u akvarijumu nije prejako (samo jedna lampa od 15W) i gori 10-11 sati dnevno. Postoji li neko sredstvo kojim bih mogao uništiti te alge? Ili mi preporučujete da uzmem neku ribu algojeda? Od čistača u akvarijumu imam samo ancistruse.

Unapred hvala i pozdrav, Marko

O: Problemi sa algama su vrlo kompleksne prirode. Mehanizam nastanka algi je vezan uz „režim“ osvetljenja i različite disbalanse u kvalitetu (hemijsko-fizičkom sastavu) vode. Najbolji „borac“ protiv algi su biljke. Ukoliko u akvarijmu imate živo bilje alge se ne bi trebale pojavljivati iz jednostavnog razloga – biljke i alge se "bore" za za hranu. Redosled najvažnijih elemenata u akvarijmu (kada su u pitanju biljke/alge) se može lako opisati na sledeći način: svetlost – CO2 – makroelementi – mikroelementi. Ukoliko su gore navedeni elementi u odgovarajućem balansu, alge se ne bi trebale pojavljivati.

Većina zelenih algi (oko 90%) živi u slatkoj vodi. Obuhvataju vrste od mikroskopski sitnih jednoćelijskih oblika (pokretni i nepokretni) do višećelijskih kolonija, ali i nerazgranjene ili razgranjene nitaste oblike, kao i alge složenije građe, koje spoljašnjim izgledom podsećaju na više biljke (npr. morska salata Ulva lactuca). Samo tačna identifikacija algi nam može pomoći prepoznati moguće uzroke nastanka algi, a time i delotvornu terapiju (uglavnom se to može postići ispravljanjem neodgovarajućih činilaca). Gotovo je nemoguće jednoznačno odrediti uzrok pojave algi u akvarijumu. Uglavnom se radi o „nesrećnoj“ kombinaciji različitih činioca koji poremete biološku ravnotežu bilo da je u pitanju rasveta (previše ili premalo svetla ili svetlo neodgovarajućeg intenziteta), previše riba, poremećaj u radu biološkog filtera, višak ili manjak mikro/makro hranjiva i sl.

Dakle, problemi sa algama se mogu suzbiti uspostavljanjem biološke ravnoteže u akvarijumu, ali za to je potrebno nešto više znanja, vremena i volje.  Biološkim putem se alge mogu suzbijati pomoću živih organizama (algojedi) poput ancistrusa (njih već imate), sijamskog algojeda, puževa (jabučari, nerite i sl.), plechostomusa, kozica itd.

Od mnogobrojnih preparata dostupnih na tržištu izdvojila bih npr. Algexit (Easy life) ili  Algo stop depo tablete (Tetra).