Odgovara:
Mirjana Pejčić, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Šta da uradim da se broj algi bar malo smanji?
Slobodan

O:
Pojava modrozelenih algi govori nam da je narušena biološka ravnoteža u akvarijumu, odnosno u vodi su nastali idealni usloviti za njihov rast . Najčešći uzroci koji dovode do stvaranja modrozelenih algi su: prenapunjenost akvarijuma, velike količine hrane, neadekvatno osvetljenje i filtracija, neredovna zamena vode. U većini slučajeva posledica su izloženosti akvarijuma direktnom sunčevom svetlu ili neodgovarajućeg osvetljenja, iako postoji primena sredstava protiv algi.

Prvo mesto na kojem ćemo ih primetiti je akvarijumsko staklo, gdje je neznatno strujanje vazduha, a možemo ih uočiti i na ukrasnim predmetima u akvarijumu. Alge se uklanjaju mehanički, hemijski i biološki. Već sama promena vode i smanjivanje osvetljenja dovešće do poboljšanja. Kod promene vode koristite već pripremljenu vodu sa sredstvima Aquatan, Aqua safe ili Nitrivec. Očistite i prokuvajte sav dekor u akvarijumu koji može da se prokuva, a stakla možete da očistite običnim kuhinjskim sunđerom (grublja strana) ili akvarijumskim magnetima za staklo. Filter očistite u pripremljenoj vodi.

Za vodu možete da koristite sledeća sredstva protiv algi: Dajana - Algicid, Algovec od Tetre, Green - x od Hagene, ili JBL - Algol. Ako je vaš akvarijum izložen direktnoj sunčevoj svetlosti, premestite ga na drugo mesto, a za osvetljenje koristite Sun Glo lampe, prema veličini akvarijuma.

Za sve dodatne informacije možete da se obratite našim akvaristima.