Odgovara:
Aleksandra Todosijević, dr. vet. med.,
Pet centar, Bulevar M. Milankovića 1v, Beograd

P: Šta da radim kada su malom zeki polomljene dve noge, jedva se okreće u krug.
Aco

O: Prekid kontinuiteta koštanog tkiva naziva se fractura ili prelom kosti. Nastaje dejstvom neke traume ili usled dejstva neke sile duže vreme ili kao posledica bolesti kao što su osteomijelitis, osteoporoza. Prelomi mogu biti otvoreni i zatvoreni. Otvorene prelome karakteriše prekid kontinuiteta mekih tkiva za razliku od zatvorenog preloma klada je taj kontinuitet očuvan. Prelomi se još dele na poprečne ili kose i prelome sa više fragmenata.

Prelomi sa više fragmenata mogu biti dislocirani - složeni prelomi. Kliničke manifestacije preloma su jak bol, otok, krvni podliv, krvarenje - ako je prelom otvoren, zatim hromost, neoslanjanje na polomljeni ekstremitet itd. Zbog jakog bola životinja je depresivna, mirna, slabog apetita.

U svim slučajevima preloma ekstremiteta kada je došlo do dislokacije prelomljenih fragmenata ili otvorenih preloma potrebno je izvršiti imobilizaciju prelomljenih kostiju uz pomoć ortopedskih klinova putem osteosinteze (Kinstcher-ov klin, Kirschner-ova igla, ortopedski zavrtnji, ortopedske pločice, hiruškom žicom).

Osteosinteza je hiruški zahvat koji se izvodi u totalnoj anesteziji i u aseptičnim uslovima. Metodika hiruškog zahvata kao potvrda postojeće frakture se određuje posle detaljnog pregleda rentgenskih snimaka urađenih u dve projekcije.

Prelomi se dugo leče i preporučljivo je slediti uputstva veterinara koji je dijagnostikovao i sanirao povrede. Primena antibiotika je takođe obavezna.